Isai, Betleemitul

Devoțional zilnice 22 aprilie 2018

Samuel a făcut ce zisese Domnul şi s-a dus la Betleem. Bătrânii cetăţii au alergat înspăimântaţi înaintea lui şi au zis: „Ce vesteşte venirea ta: ceva bun?” El a răspuns: „Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă şi veniţi cu mine la jertfă.” A sfinţit şi pe Isai cu fiii lui şi i-a poftit la jertfă.” (1 Samuel 16:4-5)

Este uimitor felul în care Dumnezeu alege să conducă firul evenimentelor, atât în viaţa unei persoane, cât şi a unei naţiuni. Aproape întotdeauna Dumnezeu ne cheamă la sfinţire, la punerea deoparte a unui timp special, înainte de a ne încredinţa misiunea Sa.

Despre Isai, Betleemitul, Biblia nu ne spune prea multe. Se pare că era cunoscut de profetul Samuel, deşi acesta nu-i cunoştea întreaga familie. Isai primeşte onoarea de a participa la „jertfă”, împreună cu toţi fiii săi. Au fost momente în care m-am întrebat de ce Isai nu l-a chemat şi pe fiul cel mai tânăr, David, la acest eveniment important, încă de la început. Să fi fost oare Isai un părinte părtinitor?! Să fi fost mândru de fiul cel întâi născut? Ellen G. White îi descrie pe cei şapte fii care au trecut prin faţa profetului ca având o înfăţişare nobilă. „Privindu-l pe primul, cu trăsături atrăgătoare, bine dezvoltat la trup şi cu o ţinută princiară, profetul a exclamat: «Negreşit, unsul Domnului este aici, înaintea Lui.»” (Educație, p. 266)

Îmi place cum păstrează profetul „contactul” cu Dumnezeu, iar El îi spune ce are de făcut. „Samuel nu-i descoperise nici măcar familiei lui Isai însărcinarea sa, iar ceremonia ungerii lui David se săvârşise în taină. Ea era pentru tânăr un semn al înaltei chemări care îl aştepta, pentru ca, în mijlocul întâmplărilor şi primejdiilor anilor viitori, această cunoaştere să-l inspire să rămână credincios planului lui Dumnezeu ce urma să fie adus la îndeplinire prin viaţa sa.” (Patriarhi şi profeţi, pp. 638–639)

Isai ne este cunoscut ca fiind nepotul lui Boaz şi tatăl lui David. Numele lui apare şi în genealogia Domnului Isus. Ce onoare pentru un om!

Tatălui meu îi place foarte mult un verset pe care l-a dat ca reper multor tineri: „Iată am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care ştie să cânte; el este un om tare şi voinic, un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip, şi Domnul este cu el” (1 Samuel 16:18).

Mă rog ca această descriere să ni se potrivească, iar numele tău şi al meu să rămână scris în cartea vieţii!

Laura Vațe, prim-colportor Muntenia

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro