Isaia – puterea viziunii personale

Devoțional zilnic 15 iunie 2019

În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Isaia 6:1

Puterea de a fi diferit vine de la Dumnezeu. Puterea de a-ţi împlini misiunea este a Domnului. Siguranţa de care ai nevoie în clipele grele este un semn al prezenţei şi acceptării cereşti. Forţa de a străpunge dincolo şi discernământul luminii sunt de obârşie dumnezeiască. Toate acestea le datorezi viziunii personale.

Viziunea personală este o descoperire a lui Dumnezeu, care Se arată fiecăruia după cum este necesar, pentru a-l întări şi îndruma. Lui Isaia, Dumnezeu i Se descoperă stând pe un tron de domnie. Lui Moise, Dumnezeu îi adresează chemarea dintr-un tufiş arzând şi care nu se mistuia. Lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, Domnul li Se alătură ca un Fiu de Dumnezeu în mijlocul cuptorului de foc.

Lui Isaia, Dumnezeu îi sugerează că El Se află la conducere. El stăpâneşte în cer şi pe pământ. Lui I se închină ostile îngereşti. El umple cerul de strălucire şi pământul se cutremură sub umbletul paşilor Săi. Templul este plin de focul prezenţei Sale şi este învăluit în fum pentru a Se face de temut.

Dumnezeu este Cel care îi curăţă şi îi purifică pe fiii oamenilor de vorbele rele şi deşarte, pentru a putea rosti curat cuvinte de dreptate şi speranţă. Focul de pe altar îndepărtează nelegiuirea slujitorilor Domnului, ca să poată răspunde chemării Sale atunci când vor fi trimişi cu solii din partea Sa.

Succesul la un pas de tine:

Imaginează-ţi că te afli faţă în faţă cu Dumnezeu şi primeşti chemarea Sa. Încearcă să te pui în locul lui Isaia.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro