Isten munkatársai

Devoțional zilnic 7 iunie 2019

„Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3:9)

A Szentléleknek, ennek az élő hatalomnak kell meggyőznie bennünket bűneinkről. Az isteni Lélek bemutatja az előadónak a keresztáldozat áldásait, s amikor Ő az igazságot a hallgatók elé tárja, Krisztus megnyeri őket magának és megkezdi természetük átalakítását. Ő készen áll arra, hogy pótolja hiányosságainkat, tanítson, vezessen és ihlessen minket mennyei fogantatású gondolatokkal.

Milyen keveset tehet egy ember a lelkek megmentéséért folyó munkában, de mégis milyen sokat Krisztus által, ha Szentlelke áthatja őt! Az emberi tanító nem tud hallgatóinak szívében olvasni, de Jézus mindenkinek megadja azt a kegyelmet, amire szüksége van. Ő ismeri az ember képességeit, gyengéjét és erős oldalát is. Az Úr munkálkodik az emberi szívben; de az ember is lehet halál illata a halálra azokra a lelkekre nézve, akik figyelnek szavaira, s ekképpen elfordíthatja őket Krisztustól. De ha odaszenteli és átadja magát Krisztusnak, és bizalmatlan önmagával szemben, és csak Jézusra néz, akkor lesz élet illata az életre azoknak a lelkeknek, akik már a Szentlélek befolyása alatt állnak, s akiknek szívében az Úr elkészítette az utat az emberi eszközén keresztül közvetített üzenete számára. Így érinti meg az Úr a hallgató szívét, és ott az igazság üzenete visszhangra talál.

„Isten munkatársai vagyunk.” A szívbe jutó Ige meggyőződést kelt és megvilágosítja az értelmet: s ezek tökéletes összhangba jutnak egymással. Az értelem előtt feltárt igazságnak hatalma van arra, hogy felélessze a lélek szunnyadó erőit. A szívben munkálkodó Szentlélek együttműködik az emberi eszközein keresztül tevékenykedő Istennel.

Az Úr újra és újra megmutatta nekem, hogy Isten népe ezekben az utolsó napokban nem lehet biztonságban, ha emberekben bízik és test lesz az ő védőpajzsuk. Az igazság hatalmas ásója kiemelte őket a világból, mint durva köveket, melyeket ki kell faragni, meg kell munkálni és ki kell fényesíteni ahhoz, hogy beilleszkedjenek a mennyei épületbe.

A próféták feddése, figyelmeztetése, intelme és tanácsa kell hogy formálja őket, hogy átalakulhassanak az isteni mintára; ez a Vigasztaló különleges munkája: átalakítani a szívet és a jellemet, hogy az emberek az Úr útján maradjanak. (Home Missionary, 1893. november 1.)

Ellen G. White

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro