Devoțional zilnic

Isten szeretetének csatornái

„Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és azokat, akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd fel!” (Péld. 24:11)


 
„Isten megelevenítő ereje az egész természetet áthatja. Ha egy fa megsérül, ha egy emberi lény megsebesül, vagy egy tagja eltörik, akkor a természet azonnal megkezdi a kár jóvátételét. Mielőtt fellép az igény, a gyógyító erők már készen állnak. Mihelyt egy tag megsérül, mindnyájan a helyreállítás munkájának szentelik magukat. Így van ez lelki téren is… Minden kísértésnek alávetett lelket megsért és megsebez a Gonosz, ahol azonban a bűn jelen van, ott van az Üdvözítő is. Krisztus műve az, hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket, hogy »a foglyoknak szabadulást hirdessen, és szabadon bocsássa a lesújtottakat « (Lk. 4:18). Ebben a munkában segítenünk kell. »Ha előfog is közületek a bűn valakit, igazítsátok útba« – olvassuk a Szentírásban (Gal. 6:1). Ez a kifejezés »igazítsátok útba«, azt jelenti, hogy mint egy kificamodott tagot, tegyük ismét helyre. Aki tévedésben van, bűnbe esik és kizökken mindabból, ami őt körülvette. Lehet, hogy beismeri bűnét, lelkiismeret-furdalásai is lehetnek, de nem képes talpra állni.

Aggódik és lelkileg összezavarodottá, legyőzötté és gyámoltalanná vált. Meg kell őt újra nyerni és gyógyítani, helyre kell állítani életét. Igazítsátok útba ti lelkiek! Csak a Jézusból áradó szeretet képes meggyógyítani. Csak az tudja ismét rendbe hozni a megsebzett lelkeket, akiben úgy árad ez a szeretet, mint a fában a nedv, vagy testben a vér.” (Nevelés, Más hasonlatok c. fejezetből)