Isten szolgatársai

Devoțional zilnic 2 iulie 2019

„Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta.” (1Kor 3:5)

Bár Isten szolgái nem ugyanazokat a lelki ajándékokat kapták meg, de mindannyian az Ő munkatársai. Mindannyiuknak a Nagy Tanítótól kell tanulniuk, majd másoknak is átadni a hallott üzenetet. Nem mindannyian végzik ugyanazt a munkát, de a Szentlélek megszentelő befolyása alatt mindannyian Isten szolgatársai. Isten a legkülönfélébb lelki ajándékokat használja fel, hogy munkája által lelkeket mentsen Sátán seregéből.

„A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.” (1Kor 3:8) Isten, és nem az ember ítéli meg az emberek cselekedetét. Ő fogja igazságosan szétosztani kinek-kinek a maga jutalmát. Egyetlen embernek sem adatott meg, hogy Isten szolgái felett ítélkezzék. Egyedül az Úr ítél és jutalmaz meg minden jó munkást.

„A plántáló és az öntöző egyek”, akik a lélekmentés munkája mellett kötelezték el magukat. „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (9. vers) Ezekben a versekben az egyházat megművelt szántóföldhöz hasonlítja a Biblia, melyben a földműves az Úr által ültetett szőlőtöveket gondozza; és épülethez, melynek pedig az Úr szent templomává kell válnia. Krisztus a munkások mestere.

Mindannyian az Ő felügyelete mellett dolgoznak, mert Ő munkásain keresztül végzi feladatát. Ő ad nekik a munkában jártasságot, és ha figyelmet fordítanak tanácsaira, munkájukat siker koronázza.

Senki sem panaszkodhat Istenre, aki mindenkinek kijelölte az ő feladatát. Aki zúgolódik, nyugtalankodik, aki a maga útját akarja járni, vagy a saját elképzelései szerint kívánja alakítani embertársait, annak szüksége van az isteni befolyásra, mely alkalmassá teszi őt arra, hogy bizonyos feladatot elvégezzen. Ha nem változik meg, biztos, hogy tönkreteszi a munkát.

Ne feledd, Isten munkatársai vagyunk! Isten mindenható és hatásos munkás. Szolgái pedig az Ő munkatársai. (Review and Herald, 1900. december 11.)

Ellen G. White

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro