Istoria se poate schimba

DEVOTIONAL EXPLO 9 martie 2018

… până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea! – Daniel 4:32

Vizitând Kremlinul şi mausoleul lui Lenin din Moscova, în mai 2014, mi-au trecut mai multe gânduri prin minte. Mi-am imaginat Revoluţia Rusă (1917) şi puternica Uniune Sovietică (1922–1991). Vladimir Lenin (1870–1924) a declarat cu convingere: „Nu poate exista nimic mai respingător decât religia.” „Programul nostru include neapărat propaganda ateismului.” „Daţi-mi patru ani să îi învăţ pe copii, şi sămânţa semănată nu va putea fi scoasă din rădăcină niciodată.” Lenin nu îşi putea imagina că, în cele din urmă, multe din seminţele ateismului aveau să fie dezrădăcinate şi că religia avea să fie predicată chiar şi în Palatul Congresului din Kremlin.

Într-un articol de pe prima pagină a ziarului rusesc Izvestia, scria că, în 9 martie 1992, Sovietul Suprem al Federaţiei Ruse a anunţat că „Congresul deputaţilor poporului al U.R.S.S. plănuiesc să îşi ţină şedinţa în locul obişnuit pentru ei, Palatul Congresului. […] Pe agenda palatului era planificată pentru 14–25 martie o altă activitate intitulată «Calea biblică spre o viaţă nouă». Întâlnirea va fi condusă de adventiştii de ziua a şaptea.”

Conform programului, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a ţinut o campanie de evanghelizare prelungită în Palatul Congresului din Kremlin, care avea 6 500 de locuri, fostul centru al congreselor Partidului Comunist. Întâlnirile au fost susţinute de Mark Finley în faţa unei audienţe de 10 000-12 000 de oameni, în câte două sesiuni de prezentări, şi rezultatul a fost peste 1 400 de botezuri. Dar aceasta a fost doar una din alte câteva strategii de evanghelizare implementate după perestroika din Rusia.

În Adventist Review din 18 iunie 1992, William G. Johnsson scotea în evidenţă faptul că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a înfiinţat în Rusia (1) primul institut teologic protestant, (2) prima editură creştină, (3) prima clinică privată, (4) primul program religios naţional, (5) prima reţea de televiziune religioasă şi (6) prima campanie de evanghelizare din Kremlin. Ce oportunitate în acea regiune plină de provocări şi ce listă impresionantă de realizări!

Niciodată să nu îţi pierzi speranţa! Dumnezeu „poate transforma inimile aşa cum întoarce râurile de apă” (Profeţi şi regi, p. 631). Ce a făcut în Rusia, El poate face oriunde altundeva, chiar şi în vieţile noastre.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro