Istoria se repetă

Devoțional zilnic

Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. (2 Timotei 4:3)

Mulți susțin că întunericul intelectual și moral care domina în Evul Mediu a favorizat răspândirea dogmelor, a superstiției și a opresiunii din partea papalității și că răspândirea generală a cunoștinței și acceptarea aproape universală a principiilor libertății religioase opresc o reînviere a superstiției și tiraniei. Este adevărat că o mare lumină, pe plan intelectual, moral și religios, strălucește asupra acestei generații. Din 1844, lumina din cerul cerurilor a strălucit prin ușa deschisă a Templului lui Dumnezeu. Să nu uităm: cu cât lumina strălucește mai intens, cu atât mai mult bâjbâie în întuneric și înșelare cei care resping Cuvântul lui Dumnezeu și acceptă povești inventate, învățând ca învățături niște porunci omenești.

Satana va stârni furia creștinismului apostat împotriva rămășiței umile care refuză în mod conștient să accepte obiceiuri și tradiții false. Orbiți de prințul întunericului, habotnicii religioși vor vedea doar cum vede el și vor simți cum simte el… Libertatea de conștiință, care a costat un sacrificiu atât de mare, nu va mai fi respectată. Biserica se va uni cu lumea, iar lumea va acorda bisericii puterea de a zdrobi dreptul oamenilor de a se închina lui Dumnezeu în conformitate cu Cuvântul Său.

Decretul care va fi dat împotriva poporului lui Dumnezeu în viitorul apropiat este asemănător în unele privințe cu cel emis de Ahașveroș împotriva iudeilor de pe vremea Esterei. Edictul persan a apărut din cauza răutății lui Haman față de Mardoheu. Nu pentru că Mardoheu i-ar fi făcut vreun rău lui Haman, ci din cauză că el a refuzat să facă față de acesta reverența care i se cuvine doar lui Dumnezeu. (…)

Istoria se repetă. Aceeași minte abilă care a complotat împotriva celor credincioși în veacurile trecute este acum la lucru pentru a câștiga controlul asupra bisericilor protestante, pentru ca, prin acestea, să poată condamna și omorî pe toți aceia care nu vor accepta sabatul idolatru. Noi nu avem de luptat doar cu oamenii muritori, așa cum se pare. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Însă, dacă cei din poporul lui Dumnezeu își vor pune încrederea în El și se vor bizui, prin credință, pe puterea Lui, uneltirile lui Satana vor fi înfrânte și în vremea noastră, așa cum au fost înfrânte în mod evident în zilele lui Mardoheu. – Signs of the Times, 8 noiembrie 1899

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit