Isus – conformare atentă

Devoțional zilnic 20 iulie 2019

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci loan l-a lăsat. Matei 3:15

Semnificaţia botezului lui loan era în principal legată de pocăinţă şi de iertarea şi curăţirea păcatelor. Oamenii veneau la Iordan pentru a se lepăda de viaţa lor trecută şi a începe o viaţă nouă. Botezul însemna pentru ei o schimbare a direcţiei de mers şi a calităţii vieţii. Cufundarea în apă este simbolul morţii faţă de trecut; ridicarea din apă reprezintă renaşterea spirituală.

Pentru Isus Hristos botezul nu putea avea semnificaţia pocăinţei şi a iertării păcatelor. El nu săvârşise nimic care să trebuiască îndreptat. Şi totuşi, a insistat să fie botezat de loan, în ciuda rezistenţei acestuia, loan nu se simţea vrednic să oficieze botezul Unui nevinovat. Deşi un mare profet, el era om păcătos care avea nevoie de aceeaşi pocăinţă pe care o propovăduia altora. Hristos nu avea nevoie de această pocăinţă şi loan era conştient de acest lucru. Probabil că a fost destul de emoţionat atunci când Hristos a insistat să fie botezat.

Argumentul formulat de Isus l-a convins pe loan, şi astfel a fost botezat şi Isus.„Aşa se cade” a spus Mântuitorul. Ritualul acesta avea să fie consacrat de Hristos ca o rânduială sfântă pentru urmaşii Săi. El ne-a oferit un exemplu. Chiar dacă Hristos nu avea păcate pe care să Şi le spele în apa Iordanului, El a fost botezat pentru a consfinţi valoarea acestui ritual pentru noi. Prin venirea noastră în această lume, noi moştenim de la părinţi o viaţă păcătoasă. Naşterea noastră din apă şi din duh este necesară.

Succesul la un pas de tine:

Este semnificativ exemplul Mântuitorului în privinţa botezului. Fiecare om are nevoie de un moment al noului început şi al renaşterii. Ritualul botezului îţi stă la dispoziţie.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro