Isus – creștere desăvârșită

Devoțional zilnic 16 iulie 2019

Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El. Luca 2:40

Grija Mariei şi cea lui Iosif erau răsplătite din plin. Isus creştea sănătos la minte şi la trup. Copilul arăta bine, iar oamenii din jur puteau observa progresele. Sărăcia familiei nu era o piedică în calea dezvoltării lui Isus. Greutăţile materiale nu-I puteau opri creşterea.

Munca zilnică potrivită puterilor Sale îi dădea o constituţie fizică armonioasă şi plăcută. Participarea la activităţile familiei Îl umplea de mulţumire şi bucurie. El era comunicativ şi gata de a sluji. Observa repede unde era nevoie de o mână de ajutor şi nu trebuia să-L îndemne cineva, fiindcă că El era deja pregătit să intervină. Sesiza repede unde era necesară participarea şi contribuţia Sa.

Prezenţa Lui în atelierul de tâmplărie sau pe stradă era remarcată prin cântece care arătau frumuseţea gândurilor şi a trăirilor Sale sufleteşti. Adesea psalmii de la sinagogă îl însoţeau în timp ce îşi împlinea cu credincioşie şi voioşie partea. Cei care se aflau prin preajma Sa nu puteau să nu fie molipsiţi de bucuria Lui contagioasă.

Uneori observa pe câte cineva care suferea de foame sau avea alte nevoi. Atunci considera că e o adevărată favoare şi bucurie să sacrifice din bunurile şi hrana personală pentru a vedea un zâmbet de mulţumire pe faţa celor pentru care lucra. Cei care-L cunoşteau de aproape aveau permanent sentimentul că Dumnezeu însuşi ocroteşte şi conduce viaţa acestui Copil minunat.

Succesul la un pas de tine:

Isus nu era un Copil special doar pentru că era Fiul lui Dumnezeu, ci pentru că încă de mic era dependent de Tatăl Său ceresc, tot aşa cum şi noi putem fi. Trebuie doar să alegem acest lucru.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro