Isus Hristos, Învățătorul trimis de cer

DEVOTIONAL EXPLO 5 martie 2018

Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” (Ioan 6:35)

Mintea este cel mai mare bun pe care-l avem, dar ea trebuie să fie educată prin studiu, prin meditaţie, prin învăţătura primită în şcoala lui Isus, cel mai bun şi cel mai veritabil Educator pe care L-a cunoscut lumea vreodată. (Review and Herald, 6 ianuarie 1885)

„Eu sunt Pâinea vieţii”. Autorul, Cel care hrăneşte şi susţine viaţa veşnică, spirituală. (…) Să mănânci trupul Său şi să bei sângele Său înseamnă să-L primeşti ca pe un învăţător trimis de cer. Credinţa în El este esenţială vieţii spirituale. Aceia care se hrănesc cu Cuvântul lui Dumnezeu nu vor flămânzi niciodată, nu vor înseta niciodată şi nu vor dori niciodată un bine mai înalt sau mai mare. (Manuscript 81, 1906)

Cunoştinţa cea mai sigură şi cea mai înaltă se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu. În simplitatea lui este elocvenţă. Sunt şi unii care prind cuvintele unoraşa-zişi oameni mari ai lumii şi cărora le place să reţină frazeologia lor ca pe ceva ce trebuie să respecte şi să preţuiască. Veţi auzi oameni care preamăresc fiinţe omeneşti, lăudându-i pe cei care sunt consideraţi mari în lumea aceasta. Făcând astfel, ei nu îl mai văd pe Hristos în Cuvânt. Pentru ei, El nu este totul în tot, Cel dintâi, Cel de pe urmă şi Cel mai bun în toate. Aceştia au nevoie să stea la picioarele lui Hristos şi să înveţe de la Cel a cărui cunoaştere corectă echivalează cu viaţa veşnică. (Youth’s Instructor, 8 decembrie 1898)

Biblia este ghidul nostru pe calea sigură care duce la viaţa veşnică. Dumnezeu a inspirat oameni care să scrie şi să ne prezinte adevărul atrăgător pe care, practicându-l, vom primi puterea morală de a ne număra printre cele mai înalt educate minţi. Mintea tuturor acelora care fac din Cuvântul lui Dumnezeu studiul lor se va îmbogăţi. Cu mult mai mult decât orice alt studiu, acesta este de natură să dezvolte capacitatea de înţelegere şi să înzestreze fiecare facultate cu o nouă putere, cu o vigoare sporită. (…) El ne aduce într-o strânsă legătură cu cerul întreg, oferindu-ne înţelepciune, cunoştinţă şi înţelegere… Evanghelia este adaptată pentru a fi o hrană spirituală, pentru a satisface apetitul spiritual al omului. În orice situaţie, ea este exact lucrul de care omul are nevoie. (Youth’s Instructor, 13 octombrie 1898)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro