Iuda – fratele Domnului Isus

Devoțional zilnice 24 decembrie 2018

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. (Iuda 20-21)

Deşi despre Iuda, fratele vitreg al Domnului Hristos (Matei 13:55), nu ştim foarte multe lucruri, totuşi „Epistola sobornicească a lui Iuda” este una dintre cărţile Noului Testament care conţine adevăruri speciale pentru viaţa de credin-ţă. Chiar la începutul epistolei sale, Iuda se identifică pe sine ca „rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov” şi, prin aceste câteva cuvinte, consideră că a spus tot ce e necesar pentru identificarea lui. Dar Iuda nu doreşte să sublinieze legătura lui de rudenie cu Domnul Hristos, ci, ca împreună-slujitor cu ceilalţi credincioşi, îndeamnă biserica să lupte „pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” (Iuda 3).

Având în minte această luptă a credinţei într-o perioadă în care învăţătorii mincinoşi răspândeau diferite erezii în biserica acelor timpuri, Iuda îi încurajează pe cei credincioşi prin câteva cuvinte deosebit de frumoase.

„…preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă”. Iuda doreşte să le transmită lor, dar şi nouă astăzi, că în această „credinţă preasfântă”, fiecare poate fi zidit pe unica temelie care a existat vreodată: „Stânca Veacurilor”; doar pe această temelie poate fi zidită credinţa preasfântă „dată sfinţilor o dată pentru totdeauna”.

„…rugaţi-vă prin Duhul Sfânt” şi acest lucru nu este în zadar, deoarece „ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor” (Psalmii 34:15).

„…ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu”; aici avem un îndemn, dar şi o avertizare, şi anume faptul că poţi să te depărtezi de această dragoste divină şi să ajungi atât de departe de Dumnezeu, încât El să nu te mai poată ocroti (Iuda 8-13).

„…aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică”. Să aşteptăm şi noi cu răbdare îndurarea lui Dumnezeu ca, după ce am „împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit” (Evrei 10:36).

Bunul Dumnezeu să ne acopere cu prezenţa Duhului Sfânt şi astăzi!

Săvel Lupu, pastor, Conferinţa Moldova

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro