Iudeii din Bereea – o inimă mai aleasă

Devoțional zilnic

Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. Fapte 17;11

Iudeii din Bereea aveau o trăsătură specifică. Ei cercetau Biblia acasă şi verificau afirmaţiile făcute la sinagogă de către propovăduitorii noii credinţe. Bereenii doreau să se convingă de biblicitatea afirmaţiilor lui Pavel şi ale însoţitorilor săi şi să-şi formeze convingeri personale. Ei nu acceptau ca alţii să studieze şi să se roage pentru ei. Bereenii studiau în particular subiectele discutate la întrunirile publice.

Această linie de gândire şi practică a fost dată ca exemplu de mulţi teologi şi învăţători ca fiind una dintre cele mai bune metode de creştere spirituală. Pe această cale. fiecare credincios devine un cercetător stabil şi bine întemeiat în cunoaşterea Sfintelor Scripturi. Cartea Sfântă devine foarte bine cunoscută şi afirmaţiile ei sunt însuşite în mod personal.

Practica bereeană a studiului biblic respectă atât libertatea personală de gândire, cât şi principiul luminării personale în cercetarea Cuvântului. Pe această cale, biserica a devenit comunitatea indivizilor care şi-au format convingeri comune pe baza studiului personal. Asemenea credincioşi nu pot fi duşi uşor în rătăcire de învăţători falşi, pentru că ei nu depind de alţii în ceea ce priveşte înţelegerea Scripturilor. La rândul lor, aceşti credincioşi devin ei înşişi învăţători şi misionari propovăduitori, pentru că mânuiesc Scriptura cu îndemânare şi convingeri personale ferme.

Acest sistem de viaţă internă este mult mai stabil şi eficient decât acela în care câţiva erudiţi fixează un set de convingeri pentru toţi ceilalţi, care nu pot supravieţui decât numai la adăpostul sistemului.

Succesul la un pas de tine:

Ai ocazia să ajungi la esenţa Evangheliei prin studiu personal. Dumnezeu este nerăbdător să-L cunoşti în acest mod.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit