Kata Ragoso

Devoțional zilnice 30 mai 2018

1

0

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului. – Romani 1:16

Fiecare sesiune a Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea este un eveniment unic, cu delegaţi, invitaţi speciali şi vizitatori din întreaga lume. Un punct marcant al sesiunilor din 1936 şi 1954, ambele organizate în San Francisco, California, a fost prezenţa lui Kata Ragoso (se pronunţă Rangoso), delegat din Insulele Solomon din Pacificul de Sud, care a devenit pastor hirotonit şi preşedintele lucrării de acolo.

La 30 mai 1936, Ragoso a spus celor adunaţi că, fiind prinşi în adâncimile păgânismului, el şi poporul său „trăiau o viaţă de păcat” şi „gândurile lor erau întotdeauna îndreptate spre rău”. Ei se închinau duhurilor rele, erau dependenţi de tot felul de vicii şi practicau acte de violenţă, inclusiv vânătoarea de capete. Dar cu 25 de ani în urmă, un misionar pe nume G. F. Jones venise pe insula lor şi le predicase mesajul adventist.

Prin harul lui Dumnezeu, ei „şi-au scos cătuşele păgânismului” şi au avut parte de o transformare totală – chiar şi în alimentaţie şi igienă. Ragoso spunea: „Acum putem trăi fericiţi şi în pace, pentru că ne-a fost adusă Evanghelia minunată. Vreau să vă spun în această după-masă, foarte sigur, că niciunul dintre cei care au acceptat acest mesaj glorios nu îşi doreşte să se întoarcă la închinarea la idoli şi la păgânism.

Astăzi, 5 000 de oameni din poporul meu se bucură împreună cu voi în solia apropiatei veniri a Mântuitorului. Peste o sută dintre ei sunt pastori, profesori şi lucrători ai bisericii printre cunoscuţi şi apropiaţi” (Review and Herald, 2 iunie 1936, pp. 106–107).

Evanghelia veşnică este mult mai mult decât o teorie minunată; ea este o uimitoare putere transformatoare. Ellen White spune că această convertire pe care Hristos o face în vieţile oamenilor, prin harul şi mila Sa îmbelşugată, este „atât de uimitoare, încât Satana, în ciuda îngâmfării lui şi a faptului că toate confederaţiile răului sunt unite împotriva lui Dumnezeu şi a legilor guvernării Sale, stă şi priveşte la aceste inimi care rezistă asemenea unor fortăreţe de neînvins în faţa amăgirilor şi a argumentelor lui înşelătoare. Pentru Satana, ele sunt o taină de neînţeles” (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 18). Harul minunat a schimbat nenumărate vieţi de-a lungul veacurilor. Tu şi cu mine avem nevoie de această putere transformatoare în vieţile noastre!

1

0

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro