Devoțional zilnic

La început…

La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Ioan 1:1-4

La început! O expresie atât de greu de înțeles. Eminescu încearcă să deschidă un drum al căutărilor către acea zonă:

La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,

Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,

Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns…

Nu știm ce a fost atunci, dar știm atât: că Dumnezeu a fost acolo, pregătind totul pentru a lua ființă: Apărea din neant universul, scos la lumină de voința infinită a Lui. Și în toată această lucrare, a avut un aliat: Cuvântul!

Care Cuvânt? În versetul 14 Cuvântul este identificat: Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. 

Cel care a locuit printre noi, a fost unul dintre „ai noștri”, Isus, a fost acolo, la început! Cel prin care au fost create toate lucrurile este „unul de-al nostru”!

Este minunat!

Să ne închinăm Lui cu bucurie!

Adi Ţucmeanu, pastor, Turnu Măgurele