Lângă drum

Devoțional zilnic 5 aprilie 2019

Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. (Luca 8:5)

În pilda semănătorului ne este prezentată marea luptă dintre Domnul Hristos, prințul luminii, și Satana, prințul întunericului.

Semănătorul este Fiul lui Dumnezeu sau aceia pe care El îi deleagă să facă lucrarea Sa, căci, colaborând cu Domnul Hristos, noi devenim împreună-lucrători cu Dumnezeu. Aceia care, prin lucrare personală, deschid Scripturile în fața semenilor lor sunt cei care seamănă sămânța cea bună, căci sămânța cea bună este Cuvântul lui Dumnezeu. (…)

Sămânța căzută lângă drum reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu care ajunge în inimile acelora care sunt ascultători neatenți, căci cei care vor aduce roade meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu care le-a fost prezentat. Asemenea păsărilor cerului, care sunt gata să înșface sămânța căzută lângă drum, Satana este reprezentat ca fiind gata, prin agenții săi nevăzuți, să îndepărteze semințele adevărului divin din inimă, pentru ca acestea să nu găsească un loc în care să aducă roade pentru viața veșnică.

Satana și îngerii săi sunt prezenți în adunarea în care se predică Evanghelia împărăției. În timp ce îngerii cerești sunt de asemenea prezenți pentru a sluji în favoarea acelora care sunt moștenitori ai mântuirii, vrăjmașul este mereu atent ca să facă fără efect influența adevărului. Cu o seriozitate care este egalată doar de răutatea sa, el caută să zădărnicească lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra celui ce ascultă, pentru că el știe că, dacă adevărul este acceptat, el își pierde controlul asupra subiectului său, iar Domnul Hristos câștigă biruința. (…)

Sunt mulți a căror inimă este așa de împietrită precum cărarea bătătorită și, după toate aparențele, ar fi inutil să le fie prezentat adevărul; însă dacă, folosind logica, se ajunge la eșec, dacă argumentele nu pot convinge, cel care lucrează pentru Hristos să se apropie de asemenea persoane cu o simpatie și compasiune asemenea celei manifestate de Domnul Hristos, și este posibil ca dragostea lui Hristos să supună și să topească sufletul, sensibilizându-l și conducându-l la pocăință.

În decursul a mulți ani de încercare, Dumnezeu testează și pune la încercare inimile tuturor ca să vadă cine Îi va face loc Domnului Isus. Întrebarea la care trebuie să dea răspuns fiecare suflet este: Vei accepta tu iubirea plină de iertare a lui Dumnezeu, care este un remediu pentru bolile sufletului, sau vei alege vrăjmășia lui Satana și vei culege soarta teribilă a celor pierduți? – Review and Herald, 31 mai 1892

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro