Legea cea veșnică a lui Dumnezeu

Devoțional zilnic

Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna și pe vecie. (Psalmii 119:44)

Urmărește ediția video aici.

Cât de minunată este Legea lui Iehova, prin simplitatea ei, prin caracterul ei atotcuprinzător și prin desăvârșirea ei!

Nu există taine în Legea lui Dumnezeu. Cel mai slab intelect poate pricepe aceste precepte care reglementează viața și formează caracterul după Modelul divin.

Sacrificiul infinit pe care l-a făcut Domnul Hristos pentru a înălța și proslăvi Legea dă mărturie despre faptul că nicio iotă și nicio frântură din această Lege nu poate fi îndepărtată. Domnul Hristos a venit să plătească datoria pe care și-a atras-o asupra sa păcătosul prin călcarea acesteia și să ne învețe, prin propriul Său exemplu, cum să ținem Legea lui Dumnezeu. Domnul Hristos a spus: „Eu am păzit poruncile Tatălui Meu.” Având în vedere toate lucrurile care arată cu claritate spre necesitatea păzirii Legii lui Dumnezeu în perspectiva vieții veșnice, care să inspire speranță și să determine la eforturi în direcția aceasta, este uluitor cât de mulți așa-ziși slujitori ai lui Dumnezeu dau la o parte Legea Sa și îi învață pe păcătoși că ei nu trebuie să asculte de preceptele acesteia. Ce amăgire fatală! Satana a fost primul care a născocit această erezie și, prin aceasta, el a ademenit-o pe Eva în păcat. Rezultatele triste ale acelei călcări a Legii le avem în fața noastră.

Domnul Hristos a venit să ne învețe calea mântuirii. Iar când serviciile în umbră au ajuns să nu mai aibă nicio valoare – când tipul a întâlnit antitipul prin moartea Domnului Hristos – atunci ar fi fost de așteptat, dacă Legea celor zece porunci nu ar mai fi obligatorie, ca Hristos să declare abrogarea ei. Dacă Scripturile Vechiului Testament nu ar mai fi trebuit să constituie un ghid pentru creștini, atunci El ne-ar fi făcut cunoscut lucrul acesta. (…)

Sfinții profeți au prezis felul nașterii Domnului Hristos, evenimentele din viața Lui, misiunea Lui, moartea și învierea Lui. În Vechiul Testament, noi găsim Evanghelia unui Mântuitor ce urma să vină. În Noul Testament, găsim Evanghelia unui Mântuitor revelat, așa cum a prezis profeția.

Nu există discordanță între învățăturile Domnului Hristos din Vechiul Testament și învățăturile Sale din Noul Testament.

Chiar în ultima Sa solie către biserica Sa, dată în Patmos, Mântuitorul cel înviat pronunță o binecuvântare asupra acelora care păzesc Legea Tatălui Său: „Ferice de cei ce împlinesc poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate!” (traducerea King James) – Review and Herald, 14 septembrie 1886

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit