Legea descoperită în viață

„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric ci să împlinesc.” Matei 5:17.

Legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. Aceleaşi lucruri care se spun despre Dumnezeu se pot spune şi despre legea Sa. Dumnezeu este adevărul (Ioan 14,6). Legea Sa este adevărul (Psalmul 119,142). Dumnezeu este neprihănire (Psalm 145,17). Legea Sa este neprihănire (Psalmul 119,172). Dumnezeu este desăvârşit (Matei 5,48). Legea Sa este desăvârşită (Psalmul 19,7). Dumnezeu este sfânt (Isaia 6,3). Legea Sa este sfântă (Romani 12,7). Dumnezeu este neschimbător (Maleahi 3,6). Legea Sa este neschimbătoare (Matei 5,18). Dumnezeu este duhovnicesc (Ioan 4,24). Poruncile Sale sunt duhovniceşti (Romani 4,17). Dumnezeu este veşnic (Psalmul 7;90,2). Legea Sa este veşnică (Psalmul 111,7.8; 119,44).

Aceasta înseamnă că a fost, este şi va fi întotdeauna greşit să ucizi, să furi, să minţi, să pofteşti, să iei Numele lui Dumnezeu în deşert şi toate celelalte. N-a existat şi nu va exista vreun timp când poruncile vor fi schimbate datorită unor circumstanţe de etică sau din orice alt motiv. De ce? Pentru că cele zece porunci reprezintă ceea ce Dumnezeu este şi ceea ce Isus însuşi este.

O femeie intră într-un magazin de textile ca si-şi găsească material pentru o rochie. Ea răscoleşte sulurile de materiale până când găseşte unul care să-i placă. Atunci se opreşte, pipăie stofa cu degetele, o ridică şi se uită la ea în lumina zilei. Între timp vânzătorul se apropie de ea şi îi spune: „Îţi place materialul acesta?” „Da, spune ea, îmi place, cred că este frumos, dar încerc să-mi imaginez cum ar arăta făcut într-o rochie.” Vânzătorul o ia şi o duce la vitrina din față, unde este o rochie făcută din acelaşi material. Si femeia spune: „Înfăşurat pe sul, materialul acesta arată frumos, dar lucrat într-o rochie arată extraordinar, am să-l cumpăr.” Privind la cele zece porunci, ne dăm seama câtă înţelepciune este în ele. Noi admitem că nicio înbunătăţire nu poate fi adusă acestor porunci, în afară de una singură, şi anume de a vedea aceste porunci trăite într-o viaţă de om.

Aceste principii veşnice arătau foarte bine pe cele două table de piatră. Dar frumuseţea lor nu şi-a descoperit adevărata strălucire decât atunci când au fost trăite practic într-o viată de om, viaţa Domnului Isus. Venind pe acest pământ, depinzând în fiecare moment de puterea primită de la Tatăl Său, El a păzit fiecare din cele zece porunci, în mod desăvârşit. El ne oferă şi nouă astăzi aceiaşi putere care I-a stat şi Lui la îndemână.

În continuă dependenţă de EL noi putem descoperi lumii o frumuseţe de caracter care va aduce slavă şi cinste Numelui lui Isus. Frumuseţea celor zece porunci poate fi descoperită şi în vieţile noastre.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro