Devoțional zilnic

Limonada

Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 1 Tesaloniceni 5:16-18

Bucuria este o temă importantă în Biblie, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Bucuria era trăsătura definitorie în cadrul sărbătorilor israeliților, un element ce se împletește atât de frumos cu spiritualitatea și solemnitatea. De asemenea primii creștini erau plini de bucurie în ciuda suferinței pe care erau nevoiți să o suporte datorită credinței lor. „Aceia care spun că sunt creştini, dar se plâng neîncetat şi se gândesc la voioşie şi fericire ca la ceva păcătos, nu au o religie adevărată.” Ellen G. White, Divina vindecare, p 74

Bucuria nu este o stare care depinde de circumstanțe, ci mai degrabă este o atitudine interioară ce trebuie păstrată indiferent de condițiile pe care viața ni le oferă. „Dacă viață îți oferă lămâi, fă-ți o limonadă.”

„Faima, geniul, talentul – nici unul dintre acestea nu poate aduce bucurie unei inimi întristate sau de a da înapoi viaţa irosită. Viaţa lui Dumnezeu în sufletul omului este singura nădejde a acestuia.” Ellen G. White, Divina vindecare, pag. 29

Beniamin Sisu, pastor de tineret, Craiova-centru