Lucrarea finală

Devoțional zilnic

Iată Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine. (Apocalipsa 22:12)

Urmărește ediția video aici.

Priviți la lumea de astăzi. Se aude vocea rugăciunii în larma confuziei? Sunt ridicate altare, însă jertfele de pe acestea nu Îi sunt aduse lui Dumnezeu. Înșelătorii, jefuitorii și criminalii sunt mulți la număr. Mândria obârșiei și mândria posedării de bogății își fac lucrarea de distrugere a sufletelor. Avariția, senzualitatea, răutatea – acestea sunt însușirile care îi stăpânesc pe oameni. Mii de oameni se află pe marginea prăpastiei pierzării. Nu îi vedeți, mulți dintre ei fiind pierduți, pierduți pentru veșnicie, în timp ce așa-zișii creștini dorm somnul indiferenței?

Este nevoie de oameni serioși, gata de sacrificiu de sine, bărbați și femei care să pornească la lucru pentru Dumnezeu și, cu strigăte puternice și cu lacrimi, să pledeze pentru sufletele prețioase care se îndreaptă spre ruină… Domnul Hristos Şi-a dat viața pentru a-i salva pe păcătoși și El le spune urmașilor Săi: „Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură.” „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșit.” El ne-a prezentat lucrarea pe care o avem de făcut și a declarat că ne va da putere să îndeplinim această lucrare. (…)

Lucrarea se apropie cu grăbire de încheiere și pretutindeni nelegiuirea se înmulțește. Nu mai avem decât puțin timp pentru a lucra. Dumnezeu dorește ca niciun suflet să nu piară. El a făcut tot ce era necesar pentru salvarea tuturor. Dacă poporul Său ar fi pornit să facă ceea ce trebuia, să ducă invitația harului, multe suflete ar fi fost câștigate pentru Hristos. Să ne trezim din toropeala spirituală și să consacrăm tot ceea ce avem și ceea ce suntem Domnului! Duhul Său îi va însoți pe adevărații misionari, dându-le putere pentru slujire. Dumnezeu este o fântână nesecată de eficiență și tărie. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Când este folosită, această putere va fi mai mult decât suficientă pentru a face față puterii vrăjmașului.

Este imposibil ca aceia dintre noi care credem în Hristos și suntem conștienți de lucrarea ce trebuie făcută să stăm și să nu facem nimic. În fiecare zi, biserica trebuie să primească din cer balsamul vindecător al harului lui Dumnezeu și să-l transmită mai departe celor în nevoi și suferințe. Asupra bisericii lui Dumnezeu stau cele mai sacre responsabilități și cele mai glorioase privilegii. Toți cei care cred solia revenirii în curând a Domnului Hristos vor porni și vor face ceva pentru Domnul… Supunându-se poruncii divine în mod practic, încrederea lor va crește, și talanții lor se vor înmulți. – Signs of the Times, 28 noiembrie 1906

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit