Lucrarea în orașele mari

Devoțional zilnic

În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 13:44)

Urmărește ediția video aici.

Solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14 trebuie proclamată acum nu doar în țările îndepărtate, ci și în locurile neglijate din apropiere, unde locuiesc mulțimi de oameni neavertizați și nemântuiți. Dumnezeu Își cheamă poporul din acest timp la o lucrare mult timp amânată. Trebuie făcute eforturi susținute pentru a duce lumina acelora care nu au fost niciodată avertizați până acum. Lucrarea din orașele mari trebuie considerată în prezent ca fiind de o importanță deosebită. Lucrătorii trebuie selectați cu grijă pentru a lucra doi câte doi în orașele mari, în armonie cu sfatul conducătorilor cu experiență și sub îndrumarea și însărcinarea Domnului Isus Hristos.

Dumnezeu dorește ca poporul Său să lucreze în perfectă armonie, în efortul de a duce adevărul în marile orașe. Mi s-a poruncit să păstrez această chestiune în atenția credincioșilor până când aceștia vor fi treziți și îi vor conștientiza importanța. Ar fi bine să nu existe buze răuvoitoare care să rostească cuvinte de descurajare, ci toți cei ce poartă răspunderi să facă împreună planuri pentru îndeplinirea acestei lucrări, știind că Acela care Şi-a condus slujitorii până aici nu îi va părăsi în aceste vremuri în care au atâta nevoie de ajutor. Îngerii lui Dumnezeu vor merge înaintea lucrătorilor, și acest lucru le va fi de ajuns. Îngerii vor fi prezenți în adunări și vor impresiona inimile ascultătorilor. (…)

Eforturile apostolilor din biserica creștină primară au fost caracterizate prin manifestări minunate ale puterii lui Dumnezeu în viețile credincioșilor. Sub inspirația Duhului Sfânt, mulțimile au fost aduse la cunoașterea adevărului, așa cum este el în Hristos Isus. Nevoile din timpul acesta nu sunt mai puține decât cele din vremea apostolilor. Cei care lucrează pentru suflete în aceste vremuri caracterizate prin lipsa pocăinței și prin necredință trebuie să se consacre pe deplin lui Dumnezeu și să lucreze în armonie cu inteligențele cerești. Puterea Duhului Sfânt va însoți eforturile acelora care își dedică energiile și se consacră fără rezerve pe ei înșiși pentru încheierea lucrării care trebuie făcută în aceste zile de pe urmă. Îngeri din ceruri vor coopera cu ei și mulți vor ajunge să cunoască adevărul și se vor atașa poporului păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Vistieria va fi umplută cu mijloacele necesare, lucrători puternici vor fi treziți, se va pătrunde în câmpurile neavertizate din mari regiuni îndepărtate și lucrarea se va încheia curând în triumf. – Review and Herald, 7 aprilie 1910

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit