Lumini ce luminează în întuneric

Devoțional de seară

Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. (1 Tesaloniceni 5:5)

Urmărește ediția video aici.

„Ci voi veți primi o putere când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi.” Dumnezeu nu a lăsat nimic nefăcut din ceea ce putea face pentru a-i recupera pe păcătoși din capcanele vrăjmașului. El a turnat asupra ucenicilor Duhul Sfânt pentru a-i face în stare să poată coopera cu instrumentele divine la refacerea și remodelarea caracterului oamenilor.

Este mai mare bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și nouă care nu au nevoie de pocăință. Când auzim de succesul Evangheliei într-o anumită localitate, întreaga biserică să se unească în cântări de bucurie și laudele să se înalțe către Dumnezeu. Să-I aducem slavă numelui lui Dumnezeu. (…)

O consacrare deplină în slujba lui Dumnezeu va fi dovada influenței modelatoare a Duhului Sfânt la fiecare pas pe cale. Când apar greutăți aparent de nedepășit, prezentați inimii voastre neîncrezătoare promptitudinea și eficiența deplină a Duhului Sfânt, pentru ca acesta să poată pune pe fugă acest spirit de precauție exagerată. Când credința vă este slabă, când puterile scad, vorbiți de marele Mângâietor, Tăria cerului. Când sunteți înclinați să vă îndoiți că Dumnezeu lucrează prin Duhul Său cel Sfânt prin unelte omenești, aduceți-vă aminte că Dumnezeu a folosit biserica și încă o folosește spre slava propriului Său nume. Dacă nu blocăm calea, Dumnezeu va lucra asupra minții multora spre a se angaja în slujire activă pentru El.

Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Dumnezeu lucrează asupra inimilor tuturor celor ce sunt deschiși să primească impresiile Duhului Său cel Sfânt. El trimite mesageri pentru ca aceștia să poată da avertizarea în fiecare localitate. Dumnezeu pune la încercare consacrarea bisericilor Sale și dorința lor de a da ascultare călăuzirii Duhului. Cunoștința trebuie să crească. Mesagerii cerului trebuie să fie văzuți alergând încoace și încolo, căutând pe toate căile să-i avertizeze pe oameni cu privire la judecățile viitoare și să prezinte vestea cea bună a mântuirii prin Domnul Isus Hristos. Standardul neprihănirii trebuie înălțat. Duhul lui Dumnezeu mișcă inimile păcătoase, iar aceia care răspund influenței Sale vor deveni lumini în lume. Pretutindeni ei vor fi văzuți lucrând pentru a transmite și altora lumina pe care au primit-o, așa cum au făcut după coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime. Şi, pe măsură ce lasă ca această lumină să strălucească în jurul lor, ei primesc tot mai mult din puterea Duhului Sfânt. Pământul este luminat de slava lui Dumnezeu. – Review and Herald, 16 iulie 1895

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit