Magii

Devoțional zilnic

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2:1-2)

Urmărește versiunea video aici.

În timp ce magii studiau cerul, și-a făcut apariția o stea luminoasă, cu totul necunoscută lor. În timp ce o priveau cu uimire, mintea lor a fost impresionată de simțământul că aceasta trebuie să vestească vreun mare eveniment. S-au hotărât să cerceteze această chestiune, sperând că vor fi răsplătiți prin cunoașterea lui Mesia cel făgăduit. Domnul i-a încurajat să pornească la drum și, așa cum stâlpul de nor mergea înaintea copiilor lui Israel prin pustie, la fel steaua i-a călăuzit pe magi în drumul lor spre Ierusalim… Când au ajuns la Ierusalim, magii au întrebat cu nerăbdare: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.”

Conducătorii iudeilor nu cunoșteau despre venirea Celui Drept pentru că ei nu se pregătiseră pentru venirea Lui. Ei nu auziseră solia îngerului: „Iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie.”

Păstorii dăduseră mărturie despre vizita îngerilor; acum bărbații aceștia din Răsăritul îndepărtat au venit cu vestea: „I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” Oameni dintr-o altă națiune și de o altă credință au fost cei dintâi care au vestit venirea lui Mesia. (…)

Irod a fost surprins că rabinii iudei – cei care se socoteau ca fiind mai presus de ceilalți oameni – erau, după câte se părea, în necunoștință de acest eveniment, în timp ce aceia pe care îi socoteau păgâni primiseră un semn din ceruri că Împăratul Se născuse.

Chemându-i pe magi la el, Irod „a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua… După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul… Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ înaintea Lui și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum.” – Youth’s Instructor, 19 octombrie 1899

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit