Mai am să vă spun multe lucruri

Devoțional zilnic 4 aprilie 2019

Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. (Ioan 16:12-13)

Domnul Isus avea multe adevăruri prețioase să le descopere înaintea ucenicilor Săi, însă El nu a putut să le dezvăluie în fața minții lor atâta vreme cât ei nu puteau înțelege semnificația lucrurilor la care dorea El să ajungă.

Deși a prezentat lucruri mari și minunate în fața ucenicilor Săi, El a lăsat totuși multe lucruri nespuse, pe care ei nu le-ar fi putut înțelege. La ultima lor întâlnire înainte de moartea Sa, El le-a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” Idei legate de cele trecătoare, lucruri vremelnice ocupau atât de mult loc în mintea lor, astfel că ei nu puteau înțelege atunci natura înaltă și caracterul sfânt al Împărăției Sale, deși El le vorbise cu claritate despre acestea. Mințile lor erau atât de confuze și de împietrite în a pricepe adevărul, din cauza felului eronat în care ei interpretaseră înainte profețiile și din cauza obiceiurilor și tradițiilor omenești prezentate și impuse lor de către preoți.

Ce anume a reținut Domnul Isus pe motiv că nu ar fi putut înțelege? Erau adevărurile spirituale glorioase cu privire la planul de mântuire. Cuvintele Domnului Hristos, pe care Mângâietorul avea să le readucă în mintea lor după înălțarea Sa, i-au determinat să cugete mai profund și să se roage mai cu ardoare pentru a putea înțelege cuvintele Sale și apoi să le transmită lumii. Numai Duhul Sfânt i-a putut face în stare să aprecieze valoarea planului de mântuire. Lecțiile Domnului Hristos, aduse înaintea oamenilor prin mărturia inspirată a ucenicilor Săi, au o semnificație și o valoare cu mult mai presus de ceea ce poate prinde cititorul superficial al Scripturii. Domnul Hristos a căutat să își facă înțelese lecțiile prin intermediul ilustrațiilor și al parabolelor. El a spus despre adevărurile din Biblie că sunt asemenea unei comori ascunse într-un câmp, pe care, când o găsește cineva, se duce de vinde tot ce are și cumpără țarina respectivă. El folosește această ilustrație cu privire la comoara adevărului, care nu se află la suprafață, ci este îngropată adânc în pământ, ca și comorile ascunse care trebuie căutate temeinic. Trebuie să săpăm după mărgăritarele prețioase ale adevărului tot așa cum oamenii sapă într-o mină.

Atunci când le prezentăm oamenilor adevărul, trebuie să urmăm exemplul Domnului Hristos. – Review and Herald, 14 octombrie 1890

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro