Devoțional zilnic

Maleahi – comunicare mântuitoare

Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. Maleahi 3:16

Ce subiect pot discuta oamenii atât de interesant pentru Dumnezeu, încât conţinutul convorbirii lor să fie scris într-o carte spre pomenire veşnică? Putem intui subiectul conversaţiei lor, dacă reţinem detaliul că aceştia se tem de Domnul. Această caracteristică personală a interlocutorilor îi face să abordeze subiecte favorite legate de credinţa lor.

Fără îndoială că printre motivele adunării laolaltă a celor ce se tem de Domnul sunt lauda şi închinarea. Prin aceste exerciţii spirituale, credincioşii lui Dumnezeu de pe pământ se unesc cu serafimii din jurul tronului de domnie, pentru a-I aduce slavă Celui ce a făcut cerul, pământul şi izvoarele apelor. Prin aceasta, ei se pregătesc să fie în mod personal într-o zi în mărirea din faţa tronului lui Dumnezeu.

Un alt lucru pe care-l fac cei ce se adună după modelul descris mai sus este pentru a mijloci în rugăciune şi a cere de la Dumnezeu lucruri pe care El va fi bucuros să le asculte şi să le împlinească. Amintirea acestor rugăciuni rămâne spre nemurire.

Atunci când se adună regulat, credincioşii obişnuiesc să se încurajeze unii pe alţii şi să-şi împărtăşească luptele şi frământările sufleteşti. Ei folosesc ocazia pentru a se ajuta unii pe alţii în lupta credinţei şi în trăirea după aşteptările lui Dumnezeu. Un astfel de lucru este apreciat de Dumnezeu şi consemnat ca atare în cărţile de amintire.

Succesul la un pas de tine:

Este necesară o revizuire a spiritului şi a conţinutului conversaţiilor noastre. Fiecare are de făcut modificări curajoase pentru a fi pe placul lui Dumnezeu. El este gata să ne vină în ajutor.