Marcu

Devoțional zilnice 22 noiembrie 2018

Ia pe Marcu şi adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. (2 Timotei 4:11)

Într-una dintre călătoriile lor misionare, Pavel și Barnaba l-au luat în echipa lor misionară și pe tânărul Marcu. Acesta s-a arătat doritor să lucreze pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și astfel Marcu a mers cu ei în insula Salamina și de acolo la Perga, în Pamfilia. Dar nu după mult timp, el s-a descurajat din cauza primejdiilor de tot felul care însoțeau pe misionari. Și drept urmare, s-a întors acasă la Ierusalim.

„Acest lucru l-a făcut pe Pavel ca, pentru un timp, să-l judece pe Marcu foarte nefavorabil, ba chiar cu asprime. Barnaba, pe de altă parte, era înclinat să-l scuze din cauza lipsei lui de experienţă… În anii de mai târziu, susţinerea de către el a lui Marcu a fost bogat răsplătită, căci tânărul bărbat s-a predat fără rezerve Domnului şi lucrării de vestire a soliei Evangheliei în câmpuri grele. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu şi sub înţeleapta instruire a lui Barnaba, el s-a dezvoltat, astfel încât a ajuns un lucrător valoros.” (Faptele apostolilor, p. 170, ed. electronică)

Mai târziu, Pavel s-a împăcat cu Marcu și l-a primit alături de el ca un bun colaborator.

Slujitorii lui Dumnezeu trec deseori prin situații grele, împrejurări defavorabile, lipsuri și nevoi. Însă aceasta este școala prin care ei trebuie să învețe să-L urmeze pe Domnul lor cu credință, curaj, hotărâre. Pe această cale, Domnul Își pregătește lucrătorii zi de zi și an după an pentru a fi în stare să-L slujească cu credincioșie și devotament, în orice vreme și în diferite locuri. Tinerii asemenea lui Marcu să se alăture celor de la care pot învăța să facă față cu credință și răbdare situațiilor dificile, iar slujitorii vârstnici, asemenea lui Barnaba și Pavel, să fie înțelegători cu cei care încă nu reușesc, deși se străduiesc, să urmeze cu statornicie și neînfricare calea slujirii cu sacrificiu a Evangheliei Domnului nostru!

Și astfel, prin colaborare cu iubire, tact și împreună-simțire, și Marcu, și Barnaba, și Pavel – cei de atunci și cei de azi – pot duce mai departe lucrarea Evangheliei, cu roade bogate pentru veșnicie!

Titu Ghejan, pastor, Conferinţa Muntenia

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro