Marele izvor de adevăr

Devoțional zilnic

Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Matei 11:29)

Urmărește ediția video aici.

Domnul Hristos este autorul adevărului. Orice concept strălucitor, orice gând înțelept, fiecare capacitate sau talent omenesc este darul lui Hristos. El nu a împrumutat idei de la oameni, căci în El își au originea toate lucrurile. Însă când a venit pe pământ, El a găsit nestematele prețioase ale adevărului pe care le încredințase neamului omenesc îngropate toate în superstiții și tradiții. Adevăruri de importanță vitală fuseseră amplasate într-un cadru al erorii pentru a sluji planului arhiamăgitorului. Părerilor omenești, celor mai populare puncte de vedere ale oamenilor li se dădea aparența de adevăr și acestea erau prezentate ca fiind nestemate autentice ale cerului, demne de atenție și reverență. Însă Domnul Hristos a dat la o parte teoriile greșite de orice fel. Nimeni în afară de Răscumpărătorul lumii nu avea puterea de a prezenta adevărul în curăția sa inițială, fără erorile pe care Satana le tot acumulase pentru a nu se vedea frumusețea cerească.

Unele dintre adevărurile pe care le-a rostit Domnul Hristos erau familiare oamenilor. Ei le auziseră de pe buzele preoților și conducătorilor și ale oamenilor învățați, însă toate acestea erau clar gândurile lui Hristos. El le dăduse oamenilor responsabilitatea de a le transmite lumii. Cu fiecare ocazie, El a proclamat un adevăr special pe care îl considera potrivit pentru nevoile ascultătorilor Săi, chiar dacă idei legate de acesta mai fuseseră exprimate înainte sau nu.

Lucrarea lui Hristos consta în a lua adevărul de care oamenii duceau lipsă, a-l separa de eroare și a-l prezenta neafectat de superstițiile lumii, astfel ca oamenii să-l poată accepta datorită valorii sale intrinseci și veșnice. El a risipit ceața îndoielii, astfel ca adevărul să poată fi revelat, și a răspândit raze distincte de lumină în întunericul din inimile oamenilor. El a așezat adevărul în contrast clar cu minciuna, astfel ca oamenii să-l poată vedea clar ca fiind adevărul. Însă cât de puțini apreciau valoarea lucrării pe care o făcea Domnul Hristos! Cât de puțini din zilele noastre au o concepție justă cu privire la lecțiile pe care El le-a dat ucenicilor Săi!

El S-a dovedit a fi Calea, Adevărul și Viața. El a căutat să atragă mintea oamenilor de la plăcerile trecătoare ale vieții la realitățile nevăzute și veșnice. Perspectiva cu privire la lucrurile cerești nu îi împiedică pe oameni să-și împlinească datoriile acestei vieți, ci mai degrabă îi ajută să fie mai eficienți și credincioși. – Review and Herald, 7 ianuarie 1890

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit