Mărgăritarul de mare preț

Devoțional zilnic 18 aprilie 2019

Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și, când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără. (Matei 13:45-46)

Comparând Împărăția cerurilor cu un mărgăritar, Domnul Hristos a dorit să determine fiecare suflet să aprecieze acest mărgăritar extrem de valoros mai mult decât orice alt mărgăritar. Posedarea acestui mărgăritar, ceea ce înseamnă a avea un Mântuitor personal, constituie un simbol pentru adevăratele bogății. Este o comoară mai presus de orice comoară pământească.

Domnul Hristos este gata să-i primească pe toți cei care vin la El cu sinceritate. El este singura noastră speranță, El este pentru noi Alfa și Omega. El este soarele și scutul nostru, înțelepciunea noastră, sfințirea noastră, neprihănirea noastră. Doar prin puterea Sa pot fi inimile noastre păstrate în dragostea lui Dumnezeu. (…)

Într-o ocazie, Domnul Isus i-a avertizat pe ucenicii Săi cu privire la felul în care își aruncă mărgăritarele acelora care nu au discernământ pentru a le putea aprecia valoarea. „Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.”

Când oamenii arată că nu doresc să se lase impresionați, nefiind în stare să aprecieze mărgăritarul de mare preț; când ei dovedesc că roadele pe care le poartă sunt roadele pomului oprit, aveți grijă ca nu cumva, prin tovărășia cu ei, să vă pierdeți legătura cu Dumnezeu. (…)

Adevărul, așa cum este el în Isus, ne face neprihăniți și ne păstrează astfel. Adevărul este o ancoră pentru suflet, sigură și neclintită. Însă adevărul nu este adevăr pentru aceia care nu vor să asculte de el. Când oamenii se îndepărtează de principiile adevărului, ei ajung să trădeze această sacră încredințare. Fie ca fiecare suflet, oricare ar fi sfera lui de acțiune, să se asigure că adevărul este sădit în inimă prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Dacă nu este cert acest lucru, cei care predică Cuvântul vor trăda sfânta încredințare. Medicii vor ajunge niște epave în ce privește credința. Avocații, judecătorii, senatorii vor deveni corupți și, cedând în fața mituirii, își vor da acordul să fie cumpărați și vânduți. Cei care nu umblă în lumină, după cum Hristos este în lumină, sunt niște conducători orbi pentru orbi, „niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați” (Iuda 12). – Review and Herald, 1 august 1899

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro