Maria – bucurie și laudă

Devoțional zilnic 8 iulie 2019

Și Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu.” Luca 1:46,47

Cuvintele noastre pot porni adesea doar de pe buze. În astfel cazuri, inima nu cunoaşte realitatea mărturisirii pe care o facem. Altfel este când facem ceva cu toată inima. Atunci cuvintele contează mai puţin. Sufletul este cel care vorbeşte şi forma se supune conţinutului.

Maria vorbea cu sufletul atunci când îşi exprima lauda faţă de Dumnezeu, care a privit spre starea smerită a roabei Sale şi i-a făcut mare har să-L trimită în lume pe Fiul Său, prin intermediul ei. Gândul prezenţei lui Dumnezeu în chiar trupul ei îi aducea o bucurie greu de exprimat şi de reţinut în faţa Elisabetei, care o asculta plină de încântare.

În timp ce trupul Mariei era purtătorul Fiului lui Dumnezeu, sufletul ei era robit de entuziasm sfânt şi bucurie cerească. Ceva divin era prezent în mod propriu în viaţa ei, şi omenescul atins de umbra Duhului Sfânt vibra de bucurie fără margini. Dincolo de simţământul înălţător al purtării unei noi vieţi în trupul ei, Maria era atinsă de fascinaţia şi misterul întrupării Mântuitorului.

Ea nu era în confuzie în ceea ce priveşte relaţia ei cu Dumnezeu, care, deşi onora viaţa ei cu prezenţa Sa, rămânea Mântuitorul ei Cel slăvit şi înălţat. Deşi Dumnezeu folosea viaţa ei pentru a veni în lume, Maria nu-şi asuma niciun prerogativ în plus faţă de cât i se cuvenea. Maria nu avea nici cea mai mică tendinţă de a se ridica deasupra celorlalţi oameni.

Succesul la un pas de tine:

Într-un mod diferit faţă de experienţa Mariei, Dumnezeu este în imediata noastră apropiere. Dacă noi cultivăm gândul că El este interesat de viaţa noastră, bucuria Mariei ne poate aparţine.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro