Maria – un exemplu de credință și smerenie

Devoțional zilnic

Îngerul a intrat la ea şi a zis: „Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” – Luca 1:28

A fi bine văzut de monarhii acestei lumi este una, dar a fi binecuvântat, a ţi se face un mare har şi a te bucura de prezenţa şi tovărăşia Dumnezeului Cel Preaînalt este dincolo de ceea ce poate înţelege mintea omenească. Aceasta a fost poziţia de invidiat în care a fost pusă Maria, o fată evreică, săracă şi umilă din necunoscuta cetate Nazaret.

În timp ce îşi vedea de programul ei obişnuit, viaţa Măriei a fost întreruptă de un vizitator ceresc care i-a spus că ei i se făcuse un mare har şi era binecuvântată. Dumnezeu era cu ea. Îngerul i-a explicat Măriei că urma să rămână însărcinată şi apoi să nască un fiu, care avea să fie Mântuitorul lumii.

Uimită, Maria l-a întrebat smerită pe înger cum era posibil ca ea să fie însărcinată, deoarece nu avusese relaţii cu niciun bărbat. După ce îngerul i-a explicat clar cum ea, o fecioară, putea fi însărcinată, Maria s-a supus voii lui Dumnezeu. Cred că pentru Maria era ceva obişnuit să se supună voii lui Dumnezeu. Observaţi că ea nu s-a certat cu îngerul. Ea nu a spus: „Sunt prea tânără. Prietenele mele vor râde de mine. Familia va fi dezamăgită de mine. Societatea mă va respinge.” Sau: „Logodnicul meu mă va părăsi când va auzi că sunt însărcinată şi noi nu suntem căsătoriţi.” Voia lui Dumnezeu trecea dincolo de temerile personale ale Măriei. Fără îndoială, Duhul Sfânt era obişnuit să locuiască în inima ei, aşa că nu I-a fost greu să continue să împlinească voia lui Dumnezeu în şi prin ea. La urma urmei, trupul Măriei era templul Duhului Sfânt.

De aceea, Maria i-a spus îngerului: „Iată roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” (Luca 1:38). Ce smerenie! Ce credinţă! Ce supunere faţă de voia desăvârşită a lui Dumnezeu! Ea nu a înţeles pe deplin sarcina pe care trebuia să o împlinească, dar s-a supus de bunăvoie acestui mandat divin. Ea era dispusă să îşi pună soarta în mâna Lui.

Astăzi, Dumnezeu caută femei ale credinţei şi smereniei cărora El să le poată acorda un mare har, binecuvântările Sale şi prezenţa Sa divină – femei pe care le poate folosi pentru a-Şi îndeplini scopul. Noi avem privilegiul binecuvântat să îi spunem: „Doamne, ia tu viaţa mea. Mă consacru Ţie.”


Gerene I. Joseph

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit