Martor pentru împărat

Devoțional zilnice 9 iunie 2018

5

0

Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu şi căruia Îi slujesc mi s-a arătat azi-noapte şi mi-a zis: „Nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului, şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.” – Faptele apostolilor 27:23-24

Istoria a fost modelată de oameni cu convingeri puternice şi îndrăzneală neînfricată, aşa cum a fost cazul apostolului Pavel. El scria bisericii din Roma: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos” (Rom. 1:16). Prezbiterilor bisericii din Efes, el le spunea că era atât de hotărât să vestească „Evanghelia harului lui Dumnezeu” încât nu îşi socotea nici măcar viaţa lui ca scumpă (Faptele 20:24). Învăţăturile lui Pavel au fost întărite de propriul lui exemplu, ca şi atunci când a apelat la cezar (Faptele 25:11-12).

Cezarul, sau împăratul roman la care a apelat Pavel, nu a fost nimeni altul decât crudul şi puternicul Nero (37–68 d.Hr.). În cartea sa, Faptele apostolilor (pp. 492–513), Ellen White descrie judecarea lui Pavel înaintea împăratului al cărui nume făcea lumea să tremure. În acea oră crucială, Pavel a fost părăsit, neavând pe nimeni care să îi stea alături (2 Tim. 4:16-17). Dar ce contrast izbitor între unul dintre cei mai degradaţi conducători care au existat şi unul dintre cei mai mari creştini care au existat! Pavel a prezentat cu îndârjire adevărurile Evangheliei şi ale judecăţii divine. Pentru o clipă, inima lui Nero a fost atinsă de solia Evangheliei.

Doar câţiva ani mai târziu, cei doi bărbaţi şi-au sigilat destinele care erau într-o vădită opoziţie. În 67 d.Hr., Nero a poruncit decapitarea lui Pavel, şi apostolul şi-a dat viaţa având asigurarea deplină că va fi înviat din morţi pentru a primi „cununa neprihănirii” (2 Tim. 4:6-8). Producând tulburare în propria clasă conducătoare şi printre comandanţii armatei, Nero a fugit din Roma cuprins de panică şi s-a sinucis pe 9 iunie 68 d.Hr. , iar soarta lui va fi distrugerea finală împreună cu toţi cei răi.

Ellen White afirma: „În aceste zile primejdioase, biserica are nevoie de o armată de lucrători care, asemenea lui Pavel, s-au autoeducat pentru a fi de folos, care au o profundă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu şi care sunt plini de sinceritate şi zel. Este nevoie de oameni sfinţiţi şi gata de sacrificiu de sine, oameni care nu vor ocoli încercările şi responsabilitatea, oameni care sunt curajoşi şi devotaţi” (Faptele apostolilor, p. 507).

Eşti dispus să fii unul dintre aceşti lucrători curajoşi?

5

0

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro