100 de zile de rugaciune

Mărturisirea sinceră este esențială, 2 mai

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9

Apostolul spune: „Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați”. (Iacov 5, 16.) Mărturisiți-vă păcatele lui Dumnezeu, singurul care le poate ierta, și mărturisiți-vă greșelile unii altora! Dacă ai jignit, ai făcut vreun rău prietenului sau aproapelui tău, trebuie să-ți recunoști greșeala, iar datoria lui este să te ierte. Apoi trebuie să ceri iertare de la Dumnezeu, pentru că fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu și, rănindu-l, ai păcătuit împotriva Creatorului …

Adevărata mărturisire are totdeauna un caracter deosebit și recunoaște păcatul pe nume. Păcatele pot fi de o așa natură încât trebuie mărturisite numai lui Dumnezeu; pot fi din cele ce trebuie să fie mărturisite celor cărora le-am adus vătămare, sau pot avea un caracter public și deci vor trebui să fie mărturisite public. Dar oricum ar fi mărturisirea, ea trebuie să fie bine definită și la subiect, recunoscând pe nume păcatele de care cel greșit s-a făcut vinovat.

Multe, foarte multe mărturisiri n-ar fi trebuit să fie rostite vreodată în auzul muritorilor; căci rezultatul este acela pe care judecata limitată a ființelor trecătoare nu l-a anticipat… Dumnezeu va fi mai bine glorificat dacă vom mărturisi în taină, numai lui Isus, stricăciunea moștenită a inimii, decât dacă am deschide adâncimile ei omului trecător și greșit care nu poate să judece în mod drept, decât numai dacă inima sa este continuu îmbibată cu Duhul lui Dumnezeu… Nu turna în urechi omenești ceea ce numai singur Dumnezeu trebuie să audă.

Mărturisirea care, însă, este o revărsare a adâncului ființei noastre găsește calea spre Dumnezeu, spre mila Sa nemăsurată.

Păcatele voastre pot fi ca un munte înaintea voastră; dar, dacă vă umiliți inima și vă mărturisiți păcatele, încrezându-vă în meritele unui Mântuitor răstignit și înviat, el vă va ierta și vă va curăți de orice nelegiuire… Doriți plinătatea harului lui Hristos! Inimile voastre să fie umplute cu o arzătoare dorință după neprihănirea Sa.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

 

Traducere: Adina Păltineanu

Articolul Mărturisirea sinceră este esențială, 2 mai apare prima dată în Redesteptare si reforma.