Mefiboșet

Devoțional zilnice 20 mai 2018

David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul şi vei mânca totdeauna la masa mea.” El s-a închinat şi a zis: „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort ca mine?” (2 Samuel 9:7-8)

Participăm la o discuţie a împăratului cu un supus. Temerea lui Mefiboşet era îndreptăţită. Nimicirea rivalilor proveniţi din familia fostului împărat se impunea în orice nouă împărăţie. Cât timp trăia vreun moştenitor al lui Saul, tronul lui David ar fi fost în pericol.

Până atunci, lui Mefiboşet viaţa nu-i oferise prea mult bine, dar în mod neaşteptat a ajuns să se bucure de o bunătate asemănătoare cu a Domnului. „Vei mânca la masa mea” poate însemna că Mefiboşet urma să se bucure de cinste şi că avea să fie întreținut de către rege, fiind aşezat la nivel de egalitate cu fiii împăratului.

Mefiboşet a înţeles că viaţa lui se datora îndurării lui David, manifestate faţă de o persoană fără valoare. Un câine mort era aproape cel mai dezgustător lucru care se putea imagina. Totuşi, în Orient, o astfel de declaraţie era acceptată.

Trăsăturile de caracter care reprezintă lecţia noastră pentru astăzi sunt smerenia şi recunoştinţa sinceră. Învăţăm să primim îndurare de la oameni, dar mai ales de la Dumnezeu.

Se pare că noi, oamenii, suntem ai unui stăpânitor învins şi, astfel, am pierdut totul. Din cauza păcatului, ar fi trebuit să pierim dacă Împăratul universului, Tatăl nostru ceresc, nu L-ar fi trimis pe Domnul Isus să aşeze masa pentru noi.

Nu avem merite, nu putem contribui cu nimic, ne găsim în imposibilitatea de a fi de folos, şi totuşi salvarea vine prin invitaţia la masa regală, care ne aminteşte de generozitatea şi bunătatea divină.

Ce ne califică? Faptul că suntem de neam împărătesc, „o seminţie aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Şi l-a câştigat ca să fie al LUI”.

Pentru astăzi, vă doresc să aveţi parte de bunătatea lui Dumnezeu, pentru că sunteţi fii şi fiice de împărat! Dar m-aş bucura să ne manifestăm smeriţi şi sincer recunoscători pentru fiecare ocazie în care am avut cinstea de a ne întâlni cu Mântuitorul şi cu Împăratul nostru la masă!

Viorel Răducan, președinte, Conferința Oltenia

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro