Mesagerul profetic se roagă

Devoțional zilnice 31 ianuarie 2019

Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. (Exodul 33:11)

Rugăciunea înălțată de către Ellen White la sesiunea Conferinței Generale din 1903:

Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta în această dimineață așa cum suntem, săraci și dependenți cu totul de Tine. Ajută-ne să avem o înțelegere clară a ceea ce trebuie să fim și a caracterelor pe care trebuie să ni le formăm pentru a ne pregăti să ne reunim cu familia cerească în cetatea lui Dumnezeu. (…)

O, Tatăl meu, cum putem noi proclama bunătatea Ta, îndurarea Ta și iubirea Ta dacă nu le nutrim în primul rând în inimile noastre și nu le dăm pe față prin propriile noastre experiențe? Tu cunoști cum ai prezentat această chestiune slujitorului Tău. (…)

Aici sunt predicatorii Tăi, a căror lucrare este aceea de a proclama adevărul Bibliei. Te rog ca ei să dobândească o înțelegere clară a responsabilităților pe care le au ca păzitori și păstori ai turmei Tale… Ajută-i să înțeleagă cât sunt de slabi și fă ca Duhul Tău să lucreze asupra lor și să-i sfințească. (…)

Sunt prezenți aici și cei care poartă răspunderi în instituțiile noastre… Prin faptele lor nu au dat un bun exemplu în fața lumii. Ei nu își dau seama că cei din jur privesc la ei ca să vadă dacă au fost sfințiți prin adevăr.

Oh, iartă-ne greșelile și păcatele noastre! Arată-ne unde am dat greș. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să coboare asupra noastră. Lumea piere în păcat; Te rugăm, fă-ne să simțim această povară acum, în această adunare. (…)

Tu ai prezentat în fața mea aceste lucruri și doar Tu ești Acela care poate pregăti mințile și inimile pentru auzirea soliei că, dacă cei care și-au pierdut dragostea dintâi nu se întorc și nu recunosc lucrarea care trebuie făcută în inimile lor, Tu vei veni și vei îndepărta sfeșnicul din locul lui. (…)

Trebuie să ne convertim din nou, să fim sfințiți și să fim pregătiți pentru a duce solia Domnului. (…)

Tată, îndepărtează Tu obstacolele, astfel ca să se poată face mărturisirile necesare, de la inimă la inimă, de la frate la frate. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să vină aici; și numelui Tău celui binecuvântat îi aducem toată slava! Amin! – Buletinul Conferinței Generale, 2 aprilie 1903

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro