Devoțional zilnic

Mical – desconsiderare subiectivă

Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră şi, văzând pe împăratul David sărind şi jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei. 2 Samuel 6:16

În timp ce se uita pe fereastră la procesiunea aducerii chivotului la Ierusalim, Mical a fost mirată să-l vadă pe David cum dansează în mijlocul mulţimii entuziaste. Din răcoarea liniştită a casei, lucrurile se vedeau altfel decât de la nivelul străzii, aşa că simţămintele soţiei lui David s-au îndreptat împotriva lui. Mical a considerat că este ruşinos şi degradant ceea ce facea împăratul. Când l-a întâlnit, nu a ezitat să dea curs gândurilor ei cu privire la comportamentul lui în faţa chivotului.

Este evident că părerile celor doi erau diametral opuse. David considera că, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te simţi liber să-ţi manifeşti fervoarea iubirii faţă de El şi că acest lucru nu poate fi nici ruşinos şi nici degradant. Mical crescuse într-o casă împărătească, în care se cultivase ideea că membrii acestei case sunt o clasă superioară şi nu trebuie să se comporte ca oamenii de rând. Pe de altă parte, David venea cu o altă concepţie de viaţă din casa tatălui său, Işai. El considera că nu este nicio înjosire personală să dai curs în mod public sentimentelor religioase. Noul împărat al lui Israel înţelegea că este chiar datoria lui să încurajeze poporul să-şi manifeste ardoarea dragostei faţă de Dumnezeu.

Dansul lui David a stârnit adesea dezbateri şi controverse privind chestiuni care n-au nicio legătură cu subiectul dansurilor de astăzi. Mişcarea lui David în ritmul muzicii era, în limbajul trupului, o formă dc manifestare a bucuriei şi a entuziasmului religios.

Succesul la un pas de tine:

Cât de liber te simţi să-ţi manifeşti în public sentimentele religioase? Fii natural şi autentic!