Mintea reînnoită, 11 februarie

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Romani 12:2

Partea pe care omul trebuie să o facă în mântuirea sufletului este aceea de a crede pe Isus Hristos ca Mântuitor desăvârșit, nu pentru un alt om, ci pentru sine însuși. El trebuie să aibă încredere, să iubească, să se teamă de Dumnezeul cerului. Există o anumită lucrare care trebuie îndeplinită. Omul trebuie eliberat din puterea păcatului. El trebuie să fie făcut desăvârșit în orice lucrare bună. Împlinirea cuvintelor lui Hristos este singura lui asigurare că are casa clădită pe temelia solidă. A auzi, a spune, a predica și a nu împlini cuvintele lui Hristos înseamnă a clădi pe nisip.

Cei care împlinesc cuvintele lui Hristos vor desăvârși  un caracter creștin, pentru că voia Domnului Hristos este voia lor. Astfel Hristos, nădejdea slavei  ia chip în ei. Ei privesc, ca într-o oglindă, slava lui Dumnezeu. Făcându-L pe Domnul  Hristos subiectul meditației, El va deveni subiectul conversației; și privind, vor fi de fapt schimbați în același chip, din slavă în slavă, chiar de către Duhul Domnului. Omul, omul căzut, poate fi transformat prin reînnoirea minții, astfel încât să poată ”deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârșită.” Cum poate deosebi? Prin Duhul Sfânt care ia în stăpânire mintea, spiritul, inima și caracterul său. Ce rol joacă acest lucru? „Am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri şi oameni.”(1 Corinteni 4: 9).

O adevărată lucrare este realizată de Duhul Sfânt asupra caracterului omului, iar roadele sale sunt văzute; la fel cum un pom bun va aduce roade  bune, la fel și pomul care este plantat de fapt în grădina Domnului produce roade bune pentru viața veșnică. Păcatele chinuitoare sunt biruite; gândurile rele nu sunt permise în minte; obiceiurile rele sunt curățate din templul sufletului. Tendințele, care au fost orientate într-o direcție greșită, sunt întoarse într-o direcție corectă. Dispoziții și sentimente greșite sunt dezrădăcinate. Temperament și emoții sfințite sunt acum rodul pomului creștin. O întreagă transformare a avut loc. Aceasta este lucrarea care trebuie realizată. Elder E. P. Daniels and the Fresno Church, 8, 9.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Articolul Mintea reînnoită, 11 februarie apare prima dată în Redesteptare si reforma.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro