Devoțional zilnic

Naaman – un simplu ritual

S-a coborât atunci şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu; şi carnea lui s-a făcut iarăşi cum este carnea unui copilaş şi s-a curăţit. 2 Împărați 5:14

Naaman era un om recunoscut pentru virtuţile şi faptele sale ostăşeşti. Prin urmare, a ajuns căpetenia armatei siriene. Dar omul acesta suferea de o boală care îi aducea multă neplăcere. Scriptura spune că el era lepros, dar noi nu ştim astăzi exact ce fel de boală era aceea. Lepra era o afecţiune foarte serioasă, care-l punea pe cel atins de ea într-o situaţie cât se poate de neplăcută faţă de cei din jur. Relaţiile sale sociale erau în mod drastic restricţionate. Principala sursă de temere şi disconfort din viaţa lui Naaman era lepra sa.

Naaman era pregătit să îndeplinească proceduri complicate şi costisitoare pentru vindecare. El era dispus să cheltuiască sume uriaşe şi să se supună oricăror privaţiuni pentru a-şi recăpăta sănătatea. Dar mare i-a fost mirarea când Elisei i-a prescris o simplă baie în Iordan, constând din şapte scufundări în apă. Surpriza sa a îmbrăcat repede forma unei serioase nemulţumiri, atunci când Elisei nu s-a învrednicit să-l întâmpine cu mare atenţie şi vază, mai ales că sirianul venise până la poarta casei lui.

Este demnă de laudă intervenţia însoţitorilor lui Naaman, care l-au încurajat să accepte lucrurile aşa cum erau şi să încerce soluţia sugerată de profet prin intermediul slujitorului său. Simplitatea metodei nu însemna nicidecum slăbiciunea ei, ci dimpotrivă.

Uneori lucrurile simple pot produce efecte mari. Faptul de a fi inspirate de Dumnezeu le dă valoare şi putere.

Succesul la un pas de tine:

Identifică un lucru simplu şi ieftin care ar putea produce un impact major asupra bunăstării tale şi a celor din jur. Ai curajul şi aplică-l!