Nabucodonosor – nebunia puterii

Devoțional zilnic 20 iunie 2019

Împăratul a luat cuvântul şi a zis: „Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?” Daniel 4:30

Modul de gândire tipic lui Nabucodonosor reprezintă un model specific omului fără Dumnezeu. Acest tipar este de inspiraţie luciferică şi a devenit comun lumii şi omenescului. Spiritul lumesc este caracterizat de înălţare de sine, gratificare de sine, egocentrism şi egolatrie.

Împăratul Babilonului, aflat pe terasa palatului său, priveşte peste toată splendoarea capitalei lumii de atunci şi se simte atotputernic. De fapt, ceea ce îl face să se creadă centrul lumii este beţia puterii. Accesul la putere poate distorsiona serios gândirea şi comportamentul.

Probabil că ceva asemănător i s-a întâmplat lui Lucifer când s-a văzut pe cea mai înaltă poziţie ocupată vreodată de o fiinţă creată, înconjurat de slava lui Dumnezeu şi ocupat zilnic cu transferul de adoraţie dinspre univers înspre Dumnezeu, puterea poziţiei sale l-a făcut să nu mai perceapă realitatea în mod corespunzător. Tentaţia puterii a devenit aşa de mare, încât a început să-şi imagineze scenarii posibile în care el se afla în centrul atenţiei. Momentul s-a dovedit fatal. Nabucodonosor avea să constate acelaşi lucru.

În toiul reveriilor sale, împăratul încerca să se recompenseze pe sine pentru toate realizările strălucitoare care-l înconjurau. Simţea că cineva trebuia s-o facă. De la această fază şi până la a cere închinarea necondiţionată a oricărui muritor, nu era decât un pas. Aceasta este egolatria, o componentă nelipsită a demenţei izvorâte din putere şi orgoliu.

Succesul la un pas de tine:

Spiritul babilonian este prezent oriunde şi oricând pe pământ. El atinge tot ceea ce este pământesc. Este foarte utilă o îndepărtare conştientă de acest pericol. Cu cât o faci mai repede, cu atât mai bine.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro