Devoțional zilnic

Nădejdea lui Avraam

Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. – Evrei 11:10Când citim în Sfânta Scriptură despre Avraam, ne dăm seama că el este luat ca etalon pentru ceea ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu. „Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.” Gen. 15:6

Apostolul Pavel vorbește despre Avraam dându-l ca un exemplu demn de urmat, când vorbește de mântuirea noastră. Mai mult decât atât, Biblia ne spune că fiecare dintre noi care alegem să credem și să trăim cum a trăit Avraam suntem copiii lui prin făgăduință.

Cum a crezut Avraam? Cum a trăit Avraam?

„Avraam n-a avut nici o stăpânire pe pământul acesta, “nici măcar o palmă de loc”. (Faptele Apostolilor 7, 5.) El a avut o mare avere și a folosit-o spre slava lui Dumnezeu și spre binele semenilor săi; dar el n-a considerat lumea aceasta ca fiind căminul său.” P.P. 170

„Dumnezeu i-a dat lui Avraam prilejul să vadă această moștenire nepieritoare și, cu nădejdea aceasta, el a fost mulțumit. “Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu”. (Evrei 11, 9.10.)” P.P. 170.1

Cum este posibil să fiu numit copilul lui Avraam și să moștenesc viața veșnică? Textul de aur din Sfânta Scriptură ne dezvăluie răspunsul. Prin credința în Isus Hristos. „Pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viața veșnică” Ioan 3:16.

Domnul Isus Hristos, prin care vor fi împlinite făgăduințele făcute lui Avraam, este gata să ne ofere darul vieții veșnice. El a părăsit splendoarea curților cerești și gloria care-L înconjura la tronul Tatălui pentru ca fiecare dintre noi să putem moșteni Canaanul Ceresc. Domnul Isus ne-a promis că se va întoarce ca să ne ia cu El.

Vrei să fii și tu copil al lui Avraam? Stai! Nu te grăbi să dai răspunsul. Meditează în mod serios la această întrebare. Vrei să moștenești cetatea pe care o aștepta și el, „al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu”? Această țară o avem pregătită. Alegerea ne aparține!
Lazar Andrei Valentin, Ghid – Oltenia