Nădejdea lui Avraam

Devoțional zilnic

Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. – Evrei 11:10Când citim în Sfânta Scriptură despre Avraam, ne dăm seama că el este luat ca etalon pentru ceea ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu. „Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.” Gen. 15:6

Apostolul Pavel vorbește despre Avraam dându-l ca un exemplu demn de urmat, când vorbește de mântuirea noastră. Mai mult decât atât, Biblia ne spune că fiecare dintre noi care alegem să credem și să trăim cum a trăit Avraam suntem copiii lui prin făgăduință.

Cum a crezut Avraam? Cum a trăit Avraam?

„Avraam n-a avut nici o stăpânire pe pământul acesta, “nici măcar o palmă de loc”. (Faptele Apostolilor 7, 5.) El a avut o mare avere și a folosit-o spre slava lui Dumnezeu și spre binele semenilor săi; dar el n-a considerat lumea aceasta ca fiind căminul său.” P.P. 170

„Dumnezeu i-a dat lui Avraam prilejul să vadă această moștenire nepieritoare și, cu nădejdea aceasta, el a fost mulțumit. “Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu”. (Evrei 11, 9.10.)” P.P. 170.1

Cum este posibil să fiu numit copilul lui Avraam și să moștenesc viața veșnică? Textul de aur din Sfânta Scriptură ne dezvăluie răspunsul. Prin credința în Isus Hristos. „Pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viața veșnică” Ioan 3:16.

Domnul Isus Hristos, prin care vor fi împlinite făgăduințele făcute lui Avraam, este gata să ne ofere darul vieții veșnice. El a părăsit splendoarea curților cerești și gloria care-L înconjura la tronul Tatălui pentru ca fiecare dintre noi să putem moșteni Canaanul Ceresc. Domnul Isus ne-a promis că se va întoarce ca să ne ia cu El.

Vrei să fii și tu copil al lui Avraam? Stai! Nu te grăbi să dai răspunsul. Meditează în mod serios la această întrebare. Vrei să moștenești cetatea pe care o aștepta și el, „al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu”? Această țară o avem pregătită. Alegerea ne aparține!
Lazar Andrei Valentin, Ghid – Oltenia

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit