Natanael – un israelit sincer

Devoțional zilnic 26 iulie 2019

Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug.” Ioan 1:47

Filip nu este specific atunci când afirmă că „noi am găsit pe Acela …” pentru că, de fapt, Acela îl găsise pe el. Dar el s-a adresat lui Natanael cu aceste cuvinte, iar acesta a reacţionat prompt şi a venit la Hristos. Aici avem un alt detaliu al alegerii. Natanael a auzit despre Hristos şi a luat hotărârea să meargă la El. Nu a trebuit să-l aducă Filip, aşa cum a procedat Andrei cu fratele său Simon Petru.

Pentru fiecare individ, Dumnezeu foloseşte o metodă aparte. Aceasta îi conferă fiecăruia dintre noi o modalitate personalizată de a intra în legătură cu El. Aşa cum noi suntem diferiţi unii de alţii, tot aşa şi metodele lui Dumnezeu diferă de la un individ la altul. Aceasta este egalitatea din ochii lui Dumnezeu. Numai procedând diferit cu fiecare, Dumnezeu ne asigură adevărata egalitate.

Probabil că felul de a merge şi gesticulaţia lui Filip lăsau să se întrevadă ceva din frumuseţea sufletului său. Sigur că Mântuitorul nu Se baza doar pe aparenţe, dar şi acestea aveau un cuvânt de spus. Când l-a văzut pe Filip cum vine la El, Isus a afirmat deschis în prezenţa celorlalţi: „Iată că vine un israelit fără vicleşug!”

Iacov a primit numele de Israel abia atunci când a fost dispus să renunţe la viclenie. Înainte de a deveni Israel, Iacov era renumit pentru viclenia sa. Natanael reflecta adevăratul caracter al lui Iacov de după convertire. Dumnezeu începuse în viaţa sa un program de pregătire şi erau deja o mulţime de rezultate îmbucurătoare. Lângă Isus, renaşterea spirituală avea să se desăvârşească.

Succesul la un pas de tine:

Nu aştepta ca în viaţa ta Dumnezeu să lucreze identic cum a lucrat în viaţa altora. Tu eşti unic şi Dumnezeu are un program adecvat. Identifică-l şi acceptă-l!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro