Ne lăudăm cu învierea lui Hristos

Devoțional zilnice 19 august 2018

Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată.” (Ioan 11:25,26)

După crucificarea lui Hristos, preoţii şi conducătorii nu au simţit satisfacţia biruinţei aşa cum se aşteptaseră. Nu s-au bucurat că reuşiseră să aducă la tăcere vocea marelui învăţător. Le era frică. Deja moartea Sa atrăgea atenţia asupra vieţii şi caracterului Său. Preoţii erau convinşi că încercările lor de răzbunare dăduseră greş şi acum se temeau de El mort mai mult, mult mai mult decât se temuseră vreodată de El viu. (…)

Lumina cerului înconjura mormântul şi tot cerul s-a luminat de slava îngerului. Îngerul s-a apropiat de mormânt şi, prăvălind piatra ca şi când ar fi fost o pietricică, s-a aşezat pe ea. Apoi, vocea Sa a fost auzită spunând: „Fiul lui Dumnezeu, vino afară. Tatăl Tău Te cheamă!” Şi Isus a ieşit din mormânt păşind ca un mare învingător. S-a auzit un strigăt de triumf, căci familia cerului aştepta să-L primească; şi îngerul cel puternic, urmat de armata cerului, s-a plecat în adorare înaintea Lui, în timp ce El, Monarhul cerului, proclama deasupra mormântului închiriat al lui losif: „Eu sunt învierea şi Viaţa.” (Youth’s Instructor, 28 iulie 1898)

Toate fiinţele create trăiesc prin voinţa şi puterea lui Dumnezeu. Ele sunt beneficiare ale vieţii Fiului lui Dumnezeu. Oricât de capabili şi talentaţi ar fi, oricât de mare ar fi capacitatea lor, ei sunt alimentaţi cu viaţă din Sursa oricărei vieţi. El este izvorul, fântâna vieţii. (…) Viaţa pe care Şi-o dăduse în trup omenesc, a luat-o iarăşi şi a dat-o omenirii. „Eu am venit”, spune El, ca ei„să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10).

Hristos S-a făcut una cu neamul omenesc, pentru ca omul să poată deveni una în Spirit şi în viaţă cu EL în virtutea acestei uniri în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa Lui devine viaţa lor. El îi spune celui ce se pocăieşte: „Eu sunt învierea şi Viaţa.” (Youth’s Instructor, 4 august 1898)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro