Nem minden gyógyítás jön a Lélektől

Devoțional de seară 12 iulie 2019

„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Mt 7:22-23)

Krisztusba kell vetnünk bizodalmunkat, meggyökerezvén és alapot vévén a hitben. Ő kiválasztja azokat, akik még nem ittak az élő vízből, akiknek lelke valami új és más után szomjazik, és készek inni a forrásból, ha arra alkalom kínálkozik. Sokan mondják majd: „Ímé, itt a Krisztus, vagy amott”, de nem szabad hinnünk nekik. (Mt 24:23) Ismerjük az igaz pásztor összetéveszthetetlen hangját, aki arra hív bennünket, hogy kövessük Őt.

Ő azt mondja: „én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait.” (Jn 15:10) Isten törvénye iránti alázatos engedelmességre vezeti nyáját, és sohasem bátorít a törvény áthágására.

„Az idegen hangja” nem tiszteli és nem is engedelmeskedik Isten szent, igazságos és jó törvényeinek. Sokan jogot formálnak a szentségre, és a gyógyításban tett csodáikkal büszkélkednek, és nem Isten igazságosságának tekintik ezeket. De kinek az ereje által gyógyítanak?…

Azok, akik így gyógyítanak, készek mentegetni magukat azért, hogy figyelmen kívül hagyják Isten törvényét, s továbbra sem engedelmeskednek, mert úgy vélik, hogy korlátlan mértékű hatalmuk van. Mindebből azonban még nem következik, hogy Isten mindenható erejével is rendelkeznek. Éppen ellenkezőleg, ez a nagy Csaló csodatévő ereje. Áthágta az erkölcsi törvényt, és minden eszközt felhasznál arra, hogy elvakítsa az emberek szemét, hogy ne lássák igazi jellemét. Isten figyelmeztetett bennünket, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és csodákat fog tenni, hogy elhitesse azt, hogy ő nem a sötétség, hanem a világosság angyala. (Review and Herald, 1885. november 17.)

Ellen G. White

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro