Noi trebuie să creștem spiritual

Devoțional zilnice

Dar vă îndemn, fraţilor, să sporiţi tot mai mult… (1 Tesaloniceni 4:10 u.p.)

Ai la dispoziţie mai mult decât nişte posibilităţi limitate. Omul, în modul în care Dumnezeu foloseşte acest termen, este fiu de Dumnezeu. „Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când se va arăta El, vom fi ca El; pentru că îl vom vedea aşa cum este” (1 Ioan 3:2). Este privilegiul nostru acela de a întoarce spatele la ceea ce este ieftin şi inferior şi a ne ridica la un standard înalt – a fi respectaţi de oameni şi iubiţi de Dumnezeu.

Lucrarea religioasă pe care Domnul a dat-o atât tinerilor, cât şi oamenilor de toate vârstele arată respectul Său pentru ei ca fii ai Săi. El le dă lucrarea de a se conduce singuri. El îi cheamă să fie colaboratori cu El în marea lucrare de răscumpărare şi înălţare. După cum un tată îl ia pe fiul său ca partener în afacerile sale, tot astfel Domnul îi ia pe copiii Săi ca parteneri ai Săi. (…)

Tinerii şi tinerele au mai multă nevoie de harul lui Hristos ca să poată aduce în viaţa de fiecare zi principiile creştinismului. Pregătirea pentru venirea Domnului Hristos este o pregătire făcută prin Hristos în vederea exercitării celor mai înalte calităţi ale noastre. (…) Dar există o nevoie certă de a ne ţine aproape de Isus. El este tăria, reuşita şi puterea noastră. Noi nu ne putem baza nicio clipă pe noi înşine.

Tineri şi tinere, daţi curs abilităţilor voastre cu toată conştiinciozitatea, răspândind cu generozitate lumina pe care v-o dă Dumnezeu. Studiaţi cum este cel mai bine să le oferiţi şi altora pace, lumină şi adevăr, precum şi multele şi bogatele binecuvântări ale Cerului. Progresaţi mereu. Continuaţi să urcaţi mai mult şi tot mai mult. O valoare deosebită are în prezent capacitatea de a pune mereu în acţiune puterile minţii şi ale corpului, menţinând permanent în minte realităţile veşnice. (…) Perseveraţi în lucrarea pe care aţi început-o, până când veţi obţine biruinţă după biruinţă. Educaţi-vă în vederea unui obiectiv. Păstraţi în minte cel mai înalt standard, ca să puteţi realiza binele într-o măsură mai mare şi tot mai mare, reflectând, astfel, slava lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 25 ianuarie 1910)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit