Noi trebuie să ne luăm zilnic crucea

Devoțional zilnice 27 august 2018

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. (Luca 9:23)

Numai puterea crucii îl poate despărţi pe om de confederaţia puternică a păcatului. Hristos S-a dat pentru salvarea păcătosului. Aceia ale căror păcate sunt iertate, aceia care îl iubesc pe Isus vor fi uniţi cu El. Ei vor purta jugul lui Hristos. Acest jug nu are rolul să-i stânjenească, să le facă viaţa religioasă o trudă nesatisfăcătoare. Nu! Jugul lui Hristos trebuie să fie tocmai mijlocul prin care viaţa creştină să devină una de satisfacţie şi de bucurie. Creştinul trebuie să se bucure de contemplarea a ceea ce a făcut Dumnezeu, de faptul că El L-a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru lume, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).

Aceia care stau sub steagul însângerat al Prinţului Emanuel trebuie să fie soldaţi credincioşi ai oştirii Sale. Ei nu trebuie să fie niciodată neloiali, infideli. Mulţi tineri se vor oferi să I se alăture lui Isus, Prinţul vieţii. Dar dacă vor să rămână lângă El mereu, trebuie să privească neîncetat la Isus, Căpitanul lor, aşteptând ordinele Sale. Ei nu pot fi ostaşi ai lui Hristos şi totuşi să fie implicaţi în confederaţia lui Satana şi să vină în sprijinul acesteia, căci atunci ar fi vrăjmaşi ai lui Hristos. Ei şi-ar trăda atunci îndatoririle sacre. (Youth’s Instructor, 30 martie 1893)

Crucea… trebuie ridicată şi purtată fără murmur sau tânguire. Prin actul înălţării ei, vei constata că ea te înalţă pe tine. Vei constata că ea vibrează de milă, compasiune şi iubire îndurătoare. (Letter 145,1900)

Prin purtarea crucii, experienţa ta va fi de aşa fel încât vei putea spune: „«Ştiu că Răscumpărătorul meu este viu» şi, pentru că El este viu, voi fi şi eu viu!”Ce asigurare frumoasă! (Manuscript 85,1901)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro