O făptură nouă

Devoțional de seară

Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. (Galateni 6:15)

Urmărește ediția video aici.

Numai harul Domnului Isus Hristos poate schimba o inimă de piatră într-una de carne, făcând-o vie pentru Dumnezeu. Oamenii pot face fapte mari în ochii lumii; realizările lor pot fi multe și mărețe, însă toate talentele, priceperea și abilitățile oamenilor nu vor reuși să schimbe caracterul și să transforme un păcătos într-un copil al lui Dumnezeu, într-un moștenitor al cerului. Noi nu avem puterea de a îndreptăți sufletul, de a sfinți inima. (…)

Ce perspectivă vastă cu privire la dragostea lui Dumnezeu ne oferă planul divin pentru salvarea omenirii! Cât de mult ne leagă acesta inimile de inima cea mare a Iubirii infinite! Cum ne face să găsim plăcere în slujirea Sa atunci când inimile noastre răspund atracției bunătății, iubirii și îndurării Sale!

Aceasta este lucrarea din fața noastră. Trebuie să avem credința care lucrează din dragoste și curăță sufletul. Viața noastră trebuie să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu prin credință. Atunci vom fi ai lui Dumnezeu, singurul care ne cunoaște; căci lumea nu poate pricepe caracterul creștin. Lumea admiră cinstea, manifestările virtuții și podoabele caracterului creștin; însă, în același timp, ia în derâdere conștiinciozitatea creștină autentică, deoarece este o mustrare pentru viața de păcat. Pietrele vii care strălucesc în templul spiritual al Domnului sunt un mare chin pentru Satana și el caută continuu să le stea în cale și să eclipseze lumina care vine de la Soarele Neprihănirii, interpunându-și umbra între sufletul lor și Dumnezeu. (…)

Creștinilor li se cere să arate, prin cuvânt și exemplu, în fața ființelor omenești și a îngerilor, valoarea caracterului creștin. Cei care Îl primesc pe Domnul Hristos ca Mântuitor al lor personal vor fi în stare să facă acest lucru, iar pentru aceștia Domnul Hristos pregătește locașuri în ceruri. Sunt unii care susțin că toți oamenii au dreptul la un loc în ceruri, dar în același timp ei recunosc că nu toți corespund pentru acele locașuri. Dacă toți ar accepta adevărul așa cum este el în Isus și i-ar face loc în sanctuarul tainic al sufletului, ca să fie sfințiți prin acesta, atunci ar corespunde pentru cer.

Cei ale căror vieți sunt ascunse cu Hristos în Dumnezeu, care s-au îmbrăcat cu neprihănirea Lui, vor avea dreptul la acea moștenire nepieritoare, neîntinată și care nu va trece niciodată. – Signs of the Times, 2 mai 1892

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit