O inimă reînnoită aduce roade bune

Devoțional zilnic 6 aprilie 2018

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. (Matei 12:35)

Adevărata sfinţire îi uneşte pe credincioşi cu Hristos şi unul cu altul în legăturile unei gingaşe compasiuni. Această unire face să curgă continuu în inimă torentele bogate ale iubirii lui Hristos, care se revarsă mai departe spre ceilalţi, sub forma iubirii reciproce.

Calităţile pe care este esenţial să le avem cu toţii sunt cele care au marcat desăvârşirea caracterului lui Hristos: iubirea, răbdarea, altruismul şi bunătatea Sa. Aceste atribute se obţin prin acte de bunătate făcute dintr-o inimă bună. (…) Creştinii îi iubesc pe cei din jurul lor fiindcă aceştia sunt suflete preţioase pentru care Hristos a murit. Un creştin lipsit de dragoste este o contradicţie în termeni; nu poate exista aşa ceva; căci „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). (…) „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu” (Ioan 15:12). Acesta este rodul pe care trebuie să l-l înapoiem lui Dumnezeu. (Manuscript 133,1899)

Domnul ne va ajuta pe fiecare acolo unde avem cea mai mare nevoie de ajutor, în marea lucrare de înfrângere şi cucerire a eului. Legea bunătăţii să fie pe buzele voastre, şi uleiul harului – în inimile voastre! Aceasta va da rezultate extraordinare. Veţi fi calmi, înţelegători şi amabili. Aveţi nevoie de toate aceste trăsături de caracter. Duhul Sfânt trebuie să fie primit şi lăsat să acţioneze în caracterul vostru; atunci el va fi ca un foc sfânt, producând o mireasmă plăcută, ce se va înălţa la Dumnezeu nu de pe buze care condamnă, ci de pe buze care vindecă sufletele oamenilor. Înfăţişarea voastră va exprima chipul Divinităţii. (…) Dumnezeu cere ca fiecare suflet aflat în serviciul Său să îşi aprindă cădelniţa din cărbunii aprinşi ai focului sacru. Trebuie să opriţi cuvintele obişnuite, severe şi aspre care vă ies de pe buze atât de repede şi să-L lăsaţi pe Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin instrumentul omenesc. Privind la caracterul Domnului Hristos, vă veţi transforma şi veţi fi asemenea Lui. Numai harul Domnului poate să vă schimbe inima; atunci veţi reflecta chipul Domnului Isus. Dumnezeu ne cheamă să fim asemenea Lui: curaţi, sfinţi şi neîntinaţi. Noi trebuie să purtăm chipul divin. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1164)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro