Obiceiurile bune asigură o bună sănătate

Devoțional zilnice 15 iunie 2018

„Dar te voi vindeca, îţi voi lega rănile” zice Domnul. (Ieremia 30:17)

Mintea nu se uzează şi nici nu se prăbuşeşte atât de des din cauza sârguinţei prea mari sau a studiului intens, cât din cauza hranei nepotrivite, a meselor la timp nepotrivit şi a unei condamnabile neatenţii faţă de legile sănătăţii. (…) Orele neregulate pentru masă şi somn distrug forţele creierului. Apostolul Pavel declară că acela care vrea să aibă succes în atingerea unui înalt standard al sfinţeniei trebuie să fie cumpătat în toate lucrurile. Mâncarea, băutura şi îmbrăcămintea, toate au o influenţă directă asupra dezvoltării spirituale. (Youth’s Instructor, 31 mai 1894)

Sănătatea este o binecuvântare pe care puţini o apreciază. (…) Mulţi mănâncă tot timpul, fără să ţină seama de legile sănătăţii. Apoi întunericul acoperă mintea. Cum pot să fie oamenii onoraţi cu iluminare divină, când ei sunt atât de nechibzuiţi în obiceiurile lor, atât de neatenţi faţa de lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu cu privire la aceste lucruri? (…) Viaţa comportă o răspundere sfântă şi numai Dumnezeu ne poate face în stare să o păstrăm şi să o folosim spre slava Sa. Dar Acela care a dat formă minunatei structuri a corpului va lua măsuri deosebite ca să-l păstreze în bună stare, dacă oamenii nu lucrează în opoziţie cu El. (Review and Herald, 20 iunie 1912)

Sănătatea, viaţa şi fericirea sunt urmarea ascultării de legile fizice care guvernează corpul nostru. Dacă voinţa şi căile noastre sunt în armonie cu voinţa şi căile lui Dumnezeu, dacă facem ce este plăcut Creatorului nostru, El ne va păstra corpul în condiţii bune şi îi va reda puterile morale, intelectuale şi fizice, pentru ca El să poată lucra prin noi spre slava Sa. (…) Dacă noi colaborăm cu El în această lucrare, urmările sigure vor fi sănătatea şi fericirea, pacea şi capacitatea de a fi de folos. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1118)

El n-a murit pentru noi ca să putem deveni robi ai obiceiurilor rele, ci pentru ca să putem deveni fii şi fiice ale lui Dumnezeu, servindu-L cu toată puterea fiinţei noastre. (Îndrumarea copilului, p. 399)

Scumpii mei prieteni tineri, înaintaţi pas cu pas, până ce obiceiurile şi practicile voastre vor fi în armonie cu legile vieţii şi ale sănătăţii. (Youth’s Instructor, 24 septembrie 1907)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro