Devoțional zilnice

Odihna e prețuită prin muncă

Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse. (Geneza 2:3)

 
Ce înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui? Înseamnă că era Dumnezeu obosit și s-a așezat să se odihnească  în ziua a șaptea pentru că avusese o săptămână foarte ocupată?

Ar fi absurd să gândim în modul acesta. El nu se odihnește pentru că este obosit ci pentru că prețuiește părtășia. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse în cele șase zile, a văzut că erau foarte bune. 

El s-a odihnit pentru că lucrarea era completă. În mod unic, dintre toate zilele Creației, Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua a șaptea indicând astfel că ea îi aparține în mod aparte . Prin exemplul Său, El a prescris omului odihna în ziua a șaptea pentru ca în felul acesta omul să se poată bucura de prilejul de a reflecta iubirea și bunătatea Creatorului său și astfel să devină ca El. 

Ai vrea să experimentezi această odihnă?  În Evrei 4,10 El ne spune: ,,Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihnește și el de lucrările Lui cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.”
 

Livia Petreacă, conducător club explo, Plosca nr. 3