Oglinda lui Dumnezeu

Devoțional zilnic 11 mai 2019

Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. (Romani 3:20)


Ascultă versiunea audio aici.

Legea lui Dumnezeu este oglinda care le arată oamenilor defectele din caracterul lor. Însă pentru cei care își găsesc plăcerea în nelegiuire nu este plăcut să-și vadă diformitatea morală. Ei nu prețuiesc această oglindă credincioasă pentru că ea le descoperă păcatele. De aceea, în loc să pornească război împotriva firii lor pământești, ei se războiesc cu oglinda credincioasă și adevărată pe care le-a dat-o Iehova ca să nu fie amăgiți și ca să le descopere defectele de caracter. Descoperirea acestor defecte trebuie să-i facă să urască oglinda sau să se urască pe ei înșiși? Să dea la o parte oglinda care le descopere aceste defecte? Nu. Păcatele pe care ei le îndrăgesc, pe care oglinda cea credincioasă le arată ca existând în caracterele lor, le vor închide porțile spre ceruri dacă nu se vor despărți de ele și nu vor deveni desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu.

Ascultați cuvintele apostolului credincios: „Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.” Oamenii care sunt zeloși în a desființa legea ar face mult mai bine dacă și-ar manifesta zelul pentru a înlătura păcatele lor.

Dumnezeu ne-a creat desăvârșiți, dar noi am căzut și am ajuns degradați din cauză că refuzăm să dăm ascultare cerințelor sacre pe care Legea lui Dumnezeu le are asupra noastră. Toate pasiunile noastre, dacă sunt ținute în stăpânire și direcționate corect, vor contribui la sănătatea noastră fizică și morală și ne vor asigura multă fericire. Desfrânatul, stricatul și destrăbălatul nu se bucură de viață. Nu poate exista bucurie adevărată pentru acela care calcă Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut aceste lucruri; de aceea El ne pune restricții. El ne călăuzește, ne poruncește și ne pune interdicții spre binele nostru. (…)

Păcatul nu apare ca păcătos până când nu este văzut în oglinda cea adevărată pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca un test pentru caracter. Când oamenii recunosc cerințele Legii lui Dumnezeu și își așază piciorul pe temelia adevărului veșnic, ei se situează pe poziția în care Domnul le poate da tărie morală pentru a face ca lumina lor să strălucească înaintea oamenilor, iar aceștia să vadă faptele lor bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri.

Viața lor va fi una consecventă. Ei nu vor fi ipocriți sau senzuali. Ei Îl pot predica pe Hristos cu putere, fiind înzestrați cu Duhul Său. Ei pot rosti adevăruri care vor topi și aprinde calea spre inimile oamenilor. – Review and Herald, 8 martie 1870

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro