Omul cel tare

„Când omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte prăzile luate de la el.” Luca 11:21-22.

Te-ai întrebat vreodată care este semnificaţia acestor texte? Există un text asemănător în Marcu 3:27: „Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.” Mintea este „omul cel tare” al fiecărei persoane. Duşmanul care vine să ne distrugă, trebuie să lege mai întâi pe acest om tare. Marea bătălie în acest conflict dintre bine şi rău este bătălia pentru mintea ta.

Subiectul reformei sanitare a fost un subiect întotdeauna de mare interes pentru adventiştii de ziua a şaptea, pentru că este o legătură directă între sănătate şi minţile noastre. Chiar de la început când păcatul a intrat în lume, Satana a avut ca primă ţintă să-l lege pe cel tare. Și el a reuşit aceasta, dar când a venit Isus în misiunea Sa pentru mântuirea noastră, El l-a legat pe Satana şi de atunci încoace Isus este biruitorul. Totuşi când vorbim despre bătălia pentru fiecare individ, Hristos şi Satana sunt în conflict continu, şi aceasta este valabilă nu numai pentru începutul vieţii creştine ci şi pentru fiecare stagiu al ei. Bătălia pentru minţile noastre este o bătălie continuă.

Isus a făcut limpede că ceea ce contează este ceea ce se petrece în mintea noastră. De primă importanţă nu sunt acţiunile noastre exterioare ci ceea ce este în mintea noastră. „Omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7). Dumnezeu se uită întotdeauna la inimă, şi când vorbim despre inimă ne referim la minte, deşi în Scriptură cuvântul inimă mai poate avea şi alte înţelesuri şi referiri. Inima sau mintea reprezintă pe omul cel tare al fiecărui individ.

Înainte de a intra în legătură personală cu Domnul Isus, noi posedăm ceea ce în Romani 8:7 se numeşte fire pământească. Dar Dumnezeu a luat măsuri ca prin Evanghelie să ne reînnoim în duhul minţii noastre. (Romani 12:2). În Mărturii volumul 3, pagina 162, ni se spune că dacă nu ne păstrăm templul corpului sfânt, suntem nepotriviţi pentru a fi închinători duhovniceşti. Adventiştii de ziua a şaptea cred într-o dezvoltare armonioasă a puterilor fizice, mentale şi spirituale şi ei au pus accent pe această învăţătură pe tot parcursul existenţei lor ca biserică. Există o legătură strânsă între trup şi minte. Numai prin intermediul minţii putem comunica noi cu Dumnezeu şi putem deveni una cu El.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro