Păstorii din Betleem

Devoțional zilnice 19 septembrie 2018

În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. (Luca 2:8)

Când Hristos a venit pe pământ, îngerii așteptau să vadă cum Îl va primi poporul lui Dumnezeu pe Fiul Său. Mergând în templu, unde sacrificiul de dimineață și de seară arăta zilnic spre Mielul lui Dumnezeu, au fost dezamăgiți să descopere că nu se face nicio pregătire pentru primirea Sa. Aceeași indiferență stăpânea toată țara. Solii cerești au trecut pe lângă şcolile profeţilor, palatele regilor, dar nu s-au înfăţişat lor, ci păstorilor umili, care îşi păzeau turmele.

Ce aveau acești păstori diferit față de conducătorii poporului iudeu? Ei făceau parte din micul număr de credincioși care așteptau mântuirea Ierusalimului. Deși ceilalți îi priveau ca pe niște simpli păstori, Dumnezeu îi găsea credincioși și devotați lucrării încredințate. Privind la meseria lor, preoții nu îi considerau vrednici pentru a primi mesajul divin. Însă Dumnezeu, privind la inimile lor, știa că sunt dispuși să împărtășească Evanghelia.

Dumnezeu caută și astăzi persoane credincioase. El caută printre directori, medici, pastori și printre aceia care îndeplinesc cele mai umile slujbe. Va găsi pe cineva care să lucreze cu credincioșie? El l-a găsit pe Ghedeon la aria de treierat, iar pe Elisei l-a chemat de la coarnele plugului pentru a le încredința lucrări mai mari.

De ce a ales Dumnezeu niște păstori umili? Pentru că „în orele acelea de linişte, ei vorbeau împreună despre Mântuitorul făgăduit şi se rugau pentru venirea Împăratului pe tronul lui David.” (Hristos, Lumina lumii, p. 47.3)

În lucrarea simplă pe care o îndeplineau, mintea lor se îndrepta spre lucruri profunde, nelăsând ca timpul să le fie umplut cu discuții josnice. Astăzi, în timp ce noi lucrăm în birou sau într-un atelier prăfuit, să nu uităm că Hristos Se află în Sfânta Sfintelor. Este Dumnezeu în centrul discuțiilor tale? Te-ar alege pe tine îngerii pentru a-ți descoperi slava Lui?

Auraș Drăguț, student Institutul Teologic Adventist – Cernica

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro